55.СУ „Петко Каравелов“ е едно от трите избрани училища в България, за участие в тазгодишната Oxbridge Olympiad. Учениците от гимназиален етап ще могат да кандидатстват за стипендии във водещи колежи във Великобритания за следните програми:

• GCSE

• A-levels

• Foundation courses

Ще бъдат наградени ученици, които демонстрират знания, висок потенциал за постигане на успехи и иновативно мислене.

Всеки ученик, участвал в олимпиадата, ще получи „Сертификат за участие“, удостоверяващ ангажираност с образованието и неговите ценности.

Кой може да участва:

Ученици на 55.СУ на възраст 14-19 години.

Етапи на състезанието:

Кръг 1: 11.03.2021 - Посещение на онлайн кариерна работилница с представител от Великобритания + Образование във Великобритания (информационна среща)

Кръг 2: 12.03.2021 - 18.03.2021 - Регистрация и изпращане на академични резултати.

Кръг 3: 19.03.2021 - 25.03.2021 - Подготовка на есе (Учениците ще получат теми на 19.03 и ще имат 7 дни, за да подготвят своите есета)

Кръг 4: 30.03.2021 - 02.04.2021 – Индивидуални интервюта с представител от Великобритания на UK education.

За повече информация и регистрация:

Olympiad 2021 (canyou.info)

Previous Post Next Post

Стипендии за колежи във Великобритания