Училището

55.СУ „Петко Каравелов” е духовно средище със 140 годишна история. Наследник на откритото през 1879 г. начално училище, то е съхранило богатите традиции и възрожденския дух на първите си родолюбиви създатели. Почти сто години по–късно, с Указ № 570 на Държавния съвет 55.СУ е наградено с орден „Кирил и Методий“ – I степен за постигнатите високи резултати в учебно–възпитателната работа.


55 СУ „Петко Каравелов“ е училище, което достойно отстоява името и мястото си сред столичните училища. Съчетава в себе си повече от едновековна традиция и непрекъснат стремеж към усъвършенстване с поглед в бъдещето.


Училището