Прием

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ЗАПИСВАНЕТО СЛЕД I КЛАСИРАНЕ ЗА ПГ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА В СТАЯ 217, ОТ 09:00 ДО 17:00 ЧАСА, В ПЕРИОДА ОТ 17.05 ДО 28.05.2021г.

При записване се представят:

 • лична карта на родителя (или нотариално заверено копие, ако записването се извършва от упълномощено лице) и оригинала на удостоверението за раждане на детето за сверяване на данните;
 • всички необходими документи, удостоверяващи наличието на заявените критерии.

СЛУЖЕБНО ЩЕ БЪДАТ НАПРАВЕНИ СЛЕДНИТЕ СПРАВКИ:

 • Справка за последното експертно решение на лице (Единна информационна система на медицинската експертиза, Национална експертна лекарска комисия);
 • Справка за всички студенти или докторанти със статус „действащ“ и „отчислен с право на защита”, по подаден идентификатор (Регистър на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти, Министерство на образованието и науката);
 • Справка за състоянието на ученик/дете (Регистър на средните училища и детските градини. Министерство на образованието и науката).

Директор: Таня Иванчева

Прием в първи клас 2021-2022

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 г. в 55.СУ "Петко Каравелов"

План-прием за първи клас:

 • 2 паралелки с интензивно изучаване на НЕ х 24 ученици (48 ученика).
 • 5 паралелки с интензивно изучаване на АЕ х 24 ученици (120 ученика)

Кандидатстването за първи клас ще се извършва онлайн на адрес

https://kg.sofia.bg/isodz/

График на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2021/2022г.

ВАЖНО!!! В ДНИТЕ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ СПОРЕД ГРАФИКА НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА, РОДИТЕЛИТЕ ТРЯБВА ДА ДОЙДАТ НА МЯСТО В 55.СУ, ЗА ДА ЗАПИШАТ ДЕЦАТА СИ.

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,
Уведомяваме Ви, че записването на ученици след първо класиране ще се извършва в стая № 109 в 55 СУ „ Петко Каравелов”, както следва:

от 7.06.2021г до 11.06.2021 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч.

Необходими документи при записване:

 • Копие от акт за раждане
 • Документ за завършена предучилищна група
 • Документи за доказване на допълнителни критерии

Справки за настоящ и постоянен адрес, както и брат/сестра в 55.СУ са удостоверени служебно и не е необходимо да носите удостоверяващи документи за тях. В периода от 7.06.2021г до 11.06.2021г ще се извърши и обследване на училищната готовност на Вашето дете. Обследването ще се извършва на всеки кръгъл час от 9.00 до 16.00ч.

Бъдете здрави!

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,
Уведомяваме Ви, че записването на ученици след трето класиране ще се извършва в стая № 109 в 55 СУ „ Петко Каравелов”, както следва:
от 21.06.2021г до 25.06.2021 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч.

  Необходими документи при записване:
 • Копие от акт за раждане
 • Документ за завършена предучилищна група
 • Документи за доказване на допълнителни критерии
Справки за настоящ и постоянен адрес, както и брат/сестра в 55.СУ са удостоверени служебно и не е необходимо да носите удостоверяващи документи за тях.

В периода от 21.06.2021г до 25.06.2021г ще се извърши и обследване на училищната готовност на Вашето дете. Обследването ще се извършва на всеки кръгъл час от 9.00 до 16.00ч.

Във връзка с Наредба №10, чл.41, ал.1, т. 1 и решение на ПС, ръководството на 55. СУ „Петко Каравелов" информира учениците и техните родители за

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД 4. КЛАС ЗА 2021/2022г.

Учениците ще бъдат разпределени в 7 паралелки /по равен брой ученици-26/ в зависимост от избираемите учебни часове в 5-ти клас, които са 2,5 часа седмично. Паралелките в зависимост от избираемите  учебни часове са:

    Избираеми учебни часове 5. клас
5а; 5б; 5в;5г;5д; ЕЗИЦИ Втори чужд език Английски език/Немски език 1,5 уч. часа седмично
БЕЛ 1 уч. час седмично
5е; 5ж МАТЕМАТИКА математика 2,5 уч. часа седмично

Родителите подават заявление за избираеми учебни часове до 15.06.2021 г. на посочения линк: Линк

Клас Три имена От клас/училище
5.а НЕ Три имена 4клас
1 А. В. С. 4.б
2 А-Е. Дж. Б. 4.а
3 Д.Й.Й
4 А. Х. К. 4.б
5 А. П. Б. 4.б
6 А. Б. Й. 4.а
7 Б. А. А. 4.а
8 Б. С. А. 4.б
9 Б. Д. Й. 4.б
10 В. А. А. 4.б
11 Г. Г. И. 4.б
12 Е. А. М. 4.б
13 И. Н. П. 4.а
14 Й. М. П. 4.а
15 Й. К. З-П. 4.б
16 К. М. Д. 4.б
17 К. С. И. 4.б
18 М. И. И. 4.б
19 М. И. Д. 4.а
20 М. С. Т. 4.а
21 Н. С. Я. 4.б
22 Н. Т. К. 83 ОУ "Елин Прелин"
23 Р. Р. Д. 4.б
24 С. Й. Х. 4.б
5.б НЕ/АЕ Три имена 4клас
1 А. Ч. С. 4.в
2 А. А. К. 4.в
3 Б. Г. Г. 4.ж
4 Б. Н. М. 4.в
5 В-Н. О. Д. 4.ж
6 В. Г. Г. 4.в
7 Г. М. С. 4.в
8 Г. М. З. 4.в
9 Д. К. Д. 4.в
10 Д. Й. Й. 4.ж
11 Е. А. К. 4.в
12 И. И. К. 144 СОУ "Народни будители"
13 И. М. Я. 4.в
14 И. С. К. 4.в
15 Й. В. Л. 4.в
16 Й. И. К. 4.ж
17 К. А. К. 4.ж
18 К. А. Я. 4.ж
19 К. С. Г. 4.ж
20 К. Й. К. 4.в
21 М. К. И. 4.в
22 Н. Г. Д. 4.в
23 П. П. П. 4.в
24 П. А. П. 4.в
25 П. И. С. 144 СОУ "Народни будители"
26 Р. А. В. 8 СУ "Васил Левски"
27 С. С. А. 4.ж
28 Т. М. А. 4.в
5.в АЕ Три имена 4клас
1 А. Д. С. 4.г
2 А. Й. К. 4.г
3 А. Н. А. 4.г
4 Б. Б. Ж. 4.ж
5 Б. К. И. 4.г
6 Б. А. М. 4.г
7 В. М С. 4.г
8 В. Б. А.
9 В. И. К. 4.г
10 В. Д. П. 4.ж
11 В. Е. Г. 4.ж
12 В. Т. М. 4.г
13 Г. Х. Г. 4.ж
14 Д. А. М. 4.г
15 Д. В. Я. 4.г
16 Д. С. И. 4.г
17 Е. В. П. 4.г
18 Е. В. Н. 4.г
19 И. Н. Д. 4.ж
20 Й. С. Д. 4.ж
21 К. Г. П. 4.ж
22 К. К. П. 4.г
23 К. Д. Ж. 4.ж
24 М. Ц. Т. 4.ж
25 Н. А. Т. 4.ж
26 С. П. П. 4.г
27 С. П. П. 4.г
28 С. Б. А. 4.г
29 С. В. З. 4.ж
5.г АЕ Три имена 4клас
1 А. Й. Й. 4.е
2 А. А. Т. 4.е
3 А. П. И. 4.е
4 А. Я. К. 4.е
5 Б. И. Л. 4.е
6 Б. Д. С. 4.е
7 В. О. В. 4.е
8 В. Л. А. 4.е
9 В. А. А. 4.е
10 В. В. П. 4.е
11 В. В. Т. 4.е
12 В. М. Д. 4.е
13 Г. П. П. 8 СУ "Васил Левски"
14 Д. П. Р. 4.е
15 Д. М. М. 4.е
16 И. Г. П 69 СУ "димитър Маринов"
17 Й. И. В. 4.е
18 Й. Г. Я. 4.е
19 Й. П. П. 4.е
20 К. М. Й. 4.е
21 К. Л. В. 4.е
22 М. Е. Д. Х. 4.е
23 М. П. Б. 4.е
24 Н. К. М. 10 СУ "Теодор Траянов"
25 П. Г. Б. ЧОУ "Петър Берон"
26 Р. С. С. 4.е
27 С. С. К. 4.е
28 С. Т. И. 4.е
5.д АЕ Три имена 4клас
1 А. А. М. 4.д
2 А. Р. В. 4.в
3 А. В. Б. 4.д
4 А. Д. Д. 4.д
5 А. Д. А. 4.д
6 Б. Б. Т. 4.д
7 В. М. Я. СУ 69 "Димитър Маринов"
8 В. В. Р. 4.д
9 В. В. В. 4.д
10 Д. И. А. 4.д
11 Е. С. Х. 4.д
12 Е. С. Г. 4.д
13 Й. В. Т. 4.д
14 К. К. Х. 4.д
15 К. Р. М. 11 ОУ "Пимент Зографски"
16 К. А. П. 4.д
17 К. Б. П. 4.д
18 Л. В. Д. 4.д
19 М. Й. В. 4.д
20 М. М. Ц. 4.д
21 М. М. М. 4.д
22 М. И. М. 4.д
23 М. Р. М. 4.д
24 Н. Г. Г. 4.д
25 Н. П. К. 4.д
26 П. Д. П. 4.д
27 С. В. Н. 41 ОУ "Патриарх Евтимий"
28 Ц. К. К. 4.д
5е МАТ АЕ/НЕ Три имена 4клас
1 А. М. К. 4.ж
2 А. С. Г. 4.ж
3 А. Г. Г. 4.б
4 А. Х. П. 4.а
5 Б. Б. К. 4.а
6 В. В. В. 4.а
7 Г. И. С. 4.б
8 Т.С.Ю 8 СУ "Васил Левски"
9 Г. П. Д. 4.а
10 Д.К.С. 4.а
11 Д. К. Г. 4.ж
12 Й. М. И. 4.б
13 Й. В. М. 4.б
14 К. Н. П. 4.в
15 К. И. Б. 105 СУ "Атанас Далчев"
16 К. И. К. 4.б
17 К. И. К. 4.в
18 К. Н. Н. 4.ж
19 М. Е. М. 4.б
20 М. Г. М. ЧОУ "Меридиан 22"
21 М. И. С. 4.в
22 Н. И. А. 4.а
23 О. С. С. 4.в
24 С. С. А. 4.б
25 С. И. М. 4.а
26 Т. Я. Н. 4.а
27 Т. З. З. 4.а
28 Я. Л. Б. 4.а
5.ж МАТ, АЕ Три имена 4клас
1 А. Д. Д. 144 СУ "Народни будутели"
2 А. Й. Й. 4.е
3 А. Р. Т. 4.е
4 А. А. К. 4.ж
5 Б. Р. Н. 39 СУ "Петър Динеков"
6 Б. Д. С. 4.е
7 В. А. А. ЧСЕУ " Британика парк скул"
8 В. Р. В. 4.г
9 В. Ц. Д. 4.ж
10 В. П. П. 4.г
11 Г. К. И. 8 СУ "Васил Левски"
12 Д. К. Х. 8 СУ "Васил Лвески"
13 И. Ж. Ж. 4.г
14 И. И. Г. ЧОУ "Св. Климент Охридски"
15 К. Р. С. 4.г
16 К. Д. Б. 4.е
17 К. С. Дж. 150 ОУ " Цар Симеон I"
18 К. В. Й. 8 СУ "Васил Лвески"
19 Л. С. Г. 4.в
20 М. Л. М. 4.г
21 М. М. С. ЧСУ "Българско школо"
22 Н. М. Р. 4.д
23 Н. Д. В. 8 СУ "Васил Лвески"
24 П. Я. С. 4.г
25 Р. В. З. 8 СУ "Васил Лвески"
26 Т. Н. В. 4.д
27 А.А.К.
28 Ю. Л. С. 4.г
 • В паралелките с изучаване на избираеми часове по математика се приемат ученици с изявени интереси в областта на математиката. Обучението на тези ученици се осъществява в задължителните учебни часовете, избираемите учебни часовете и в извънкласни клубове по математика. Програмите за избираемите учебни часовете от училищния учебен план по математика и извънкласни клубове по математика се изготвят от методичното обединение по математика в 55.СУ. Записването на ученици в паралелките с разширено изучаване на математика се осъществява чрез резултатите от националното външно оценяване, резултат от училищното състезание по математика за ученици от 4 клас, резултат от общински/областен кръг на олимпиада по математика /ако ученикът се е явявал/ и оценка по математика от Удостоверението за завършен начален етап. Регламент за прием в 5. клас с ИУЧ математика

 • В паралелките с избираеми часове по втори чужд език продължават обучението си учениците от четвърти клас на 55.СУ.

Заявления за прием на ученици от други училища се приемат в канцеларията на 55.СУ от 01.06.2021г. до 25.06.2021г.

Приемат се нови ученици, изучавали немски или английски език само при наличие на свободни места. /до запълване на свободните места - 26 ученика в клас/.

При желание на родителите за прием в паралелка с ИУЧ математика, ученикът трябва да участва в математическото състезание"Петко Каравелов"/Надмини себе си/, което ще се проведе на 12.06.2021г, от 10.00ч. /голяма сграда/.

Заявление за участие в състезанието за ученици от други училища се подава на посочения линк Заявление за участие за ученици от други училища.

Резултати от математическото състезание"Надмини себе си" за ученици от други училища

УСЛОВИЯТА ЗА ПРИЕМ СА СЪЩИТЕ КАТО ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 55.СУ.

Уважаеми родители и ученици,

Уведомяваме Ви за графика за записване на ученици в 8 клас в 55.СУза учебната 2021/2022г.

ЕТАПИ НА ЗАПИСВАНЕ

Първо класиране - от 14.07. до 16. 07.2021г. /сряда, четвъртък и петък/ - от 8.00 до 18.00 часа;

Второ класиране - от 21.07.до 22.07.2021г. /сряда и четвъртък/ - от 8.00 до 18.00 часа;

Трето класиране - 30.07.2020г. /петък/ - от 8.00 до 18.00 часа.

Необходими документи за записването:

 1. Заявление до директора по образец;
 2. Свидетелство за завършено основно образование след 7. клас – оригинал;
 3. Служебна бележка с получените точки от НВО – оригинал;
 4. Оригинал и ксерокопие на акт за раждане (само за близнаци).

Попълване на незаетите места след трето класиране:

 • 02.08.2021г. – обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след третия етап на класиране;
 • 07.09.2021г.от 9.00ч. до 14.00ч. – подаване на заявления за участие в канцеларията на 55.СУ „Петко Каравелов“;
 • 07.09.2021г.– класиране на подадените заявления;
 • 08.09.2021г. от 9.00 до 12.00ч.– записване на приетите ученици.

Необходими документи за участие в четвърто класиране:

 1. Заявление до директора по образец;
 2. Свидетелство за завършено основно образование след 7. клас – оригинал;
 3. Служебна бележка с получените точки от НВО – оригинал;
 4. Оригинал и ксерокопие на акт за раждане (само за близнаци).

Прием след 7. клас

Профил „Софтуерни и хардуерни науки“ - Информационна сигурност
2 паралелка – 52 ученика – без квоти
Профилиращи предмети
 • Информационни технологии
 • Информатика
 • Английски език
 • Втори чужд език – Немски език
Балообразуващи оценки
 • 2 х изпит математика
 • 2 x изпит по БЕЛ
 • оценка от свидетелството за 7кл. по чужд език
 • оценка от свидетелството за 7 клас по информационни технологии

Нашите ученици ще се обучават в новоизградения иновативен STEM център "ROBOLAB" в направленията роботика, приложно програмиране и изкуствен интелект. Профилираните предмети се провеждат от високо квалифицирани университетски преподаватели от УНСС и УНИБИТ.

За учениците профил “Софтуерни и хардуерни науки“ центърът създава условия за работа за създаване на дигитално съдържание с широк спектър от приложения в реална среда. Обучението в него симулира реална работна среда в технологична компания, вкл. място за творческа дейност, индивидуална работа и работа в екипи, нетрадиционна учебна и работна среда, високоскоростна интернет свързаност и т.н.

В STEM центъра ще могат да:

 • използват софтуера zSpace Studio, чрез който ще създават 3D модели на части за роботи, които да интегрират в своите разработки.
 • възможности за 3D моделиране, преглед във VR/AR среда и отпечатване моделите на 3D принтер. Софтуерът дава възможност да придобият познания в 3D моделирането и проектирането в лесно достъпна среда чрез работата с различни модели, опити и симулации под формата на холограмен ефект.
 • прототопиране- да изграждат роботизирани прототипи, които отговорят на нужди в реалния свят. Данните могат да бъдат записани и анализирани. Образователните роботи са с уникална отворена система, която могат да разширяват с LEGO и 3D отпечатани части.
 • разработват самостоятелни и групови проекти на работни станции за малки групи и кътове за фокусирана индивидуална работа;
 1. Дейности по приемането на ученици след завършен 7 клас в държавни и общински училища за учебната 2021/2022г.
 2. Държавен план-прием в VIII клас

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА В 55.СУ

1 клас Няма свободни места

2 клас Няма свободни места

3 клас Няма свободни места

4 клас Няма свободни места

5 клас Няма свободни места

6 клас 5 места с немски език

7 клас 5 места с английски език

9 клас „Софтуерни и хардуерни науки“ профил „Информационна сигурност“ с интензивно изучаване на АЕ - Няма свободни места

10 клас „Софтуерни и хардуерни науки“ профил „Информационна сигурност“ с интензивно изучаване на АЕ - Няма свободни места

11 клас „Софтуерни и хардуерни науки“ профил „Информационна сигурност“ с интензивно изучаване на АЕ - Няма свободни места

12 клас „Софтуерни и хардуерни науки“ профил „Информационна сигурност“ с интензивно изучаване на АЕ - Няма свободни места

Прием