Прием

Уважаеми родители на деца в ПГ, С разпределението на децата по паралелки и класните ръководители можете да се запознаете в посочените списъци:

В изпълнение на Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата през учебната 2021-2022 година (публ. 26.08.2021 г.) на МОН, родителските срещи ще се проведат ОНЛАЙН на 9 септември, от 18ч. на посочените линкове:

Линковете ще бъдат активни от 17.30ч. на 9 септември 2021г.

Електронни купони за столово хранене на децата

ВАЖНО! Във връзка с готовността на 55.СУ за преминаване при необходимост от присъствена в дистанционна форма на обучение, всички родители е необходимо да попълнят ФОРМУЛЯР ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА. На посочения от Вас във формуляра имейл след 7 септември ще получите потребителско име и парола за достъп до Google Classroom.

Бъдете здрави!

Ръководството на 55.СУ

Прием в първи клас 2021-2022

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 г. в 55.СУ "Петко Каравелов"

План-прием за първи клас:

 • 2 паралелки с интензивно изучаване на НЕ х 24 ученици (48 ученика).
 • 5 паралелки с интензивно изучаване на АЕ х 24 ученици (120 ученика)

Кандидатстването за първи клас ще се извършва онлайн на адрес

https://kg.sofia.bg/isodz/

График на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2021/2022г.

ВАЖНО!!! В ДНИТЕ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ СПОРЕД ГРАФИКА НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА, РОДИТЕЛИТЕ ТРЯБВА ДА ДОЙДАТ НА МЯСТО В 55.СУ, ЗА ДА ЗАПИШАТ ДЕЦАТА СИ.

Уважаеми родители на бъдещи първокласници, Уведомяваме Ви, че записването на ученици след трето класиране ще се извършва в стая № 109 в 55 СУ „ Петко Каравелов”, както следва: от 30.08.2021г до 03.09.2021 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч.

 • Необходими документи при записване:
 • Копие от акт за раждане
 • Документ за завършена предучилищна група
 • Документи за доказване на допълнителни критерии

Справки за настоящ и постоянен адрес, както и брат/сестра в 55.СУ са удостоверени служебно и не е необходимо да носите удостоверяващи документи за тях.

На 07.09.2021г. ще се извърши и обследване на училищната готовност на Вашето дете. Обследването ще се извършва на всеки кръгъл час от 9.00 до 16.00ч.

Във връзка с Наредба №10, чл.41, ал.1, т. 1 и решение на ПС, ръководството на 55. СУ „Петко Каравелов" информира учениците и техните родители за

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД 4. КЛАС ЗА 2021/2022г.

Учениците ще бъдат разпределени в 7 паралелки /по равен брой ученици-26/ в зависимост от избираемите учебни часове в 5-ти клас, които са 2,5 часа седмично. Паралелките в зависимост от избираемите  учебни часове са:

    Избираеми учебни часове 5. клас
5а; 5б; 5в;5г;5д; ЕЗИЦИ Втори чужд език Английски език/Немски език 1,5 уч. часа седмично
БЕЛ 1 уч. час седмично
5е; 5ж МАТЕМАТИКА математика 2,5 уч. часа седмично

Родителите подават заявление за избираеми учебни часове до 15.06.2021 г. на посочения линк: Линк

 • В паралелките с изучаване на избираеми часове по математика се приемат ученици с изявени интереси в областта на математиката. Обучението на тези ученици се осъществява в задължителните учебни часовете, избираемите учебни часовете и в извънкласни клубове по математика. Програмите за избираемите учебни часовете от училищния учебен план по математика и извънкласни клубове по математика се изготвят от методичното обединение по математика в 55.СУ. Записването на ученици в паралелките с разширено изучаване на математика се осъществява чрез резултатите от националното външно оценяване, резултат от училищното състезание по математика за ученици от 4 клас, резултат от общински/областен кръг на олимпиада по математика /ако ученикът се е явявал/ и оценка по математика от Удостоверението за завършен начален етап. Регламент за прием в 5. клас с ИУЧ математика

 • В паралелките с избираеми часове по втори чужд език продължават обучението си учениците от четвърти клас на 55.СУ.

Заявления за прием на ученици от други училища се приемат в канцеларията на 55.СУ от 01.06.2021г. до 25.06.2021г.

Приемат се нови ученици, изучавали немски или английски език само при наличие на свободни места. /до запълване на свободните места - 26 ученика в клас/.

При желание на родителите за прием в паралелка с ИУЧ математика, ученикът трябва да участва в математическото състезание"Петко Каравелов"/Надмини себе си/, което ще се проведе на 12.06.2021г, от 10.00ч. /голяма сграда/.

Заявление за участие в състезанието за ученици от други училища се подава на посочения линк Заявление за участие за ученици от други училища.

Резултати от математическото състезание"Надмини себе си" за ученици от други училища

УСЛОВИЯТА ЗА ПРИЕМ СА СЪЩИТЕ КАТО ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 55.СУ.

Уважаеми родители на бъдещи осмокласници, С разпределението на учениците по паралелки и класните ръководители можете да се запознаете в посочените списъци:

В изпълнение на Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата през учебната 2021-2022 година (публ. 26.08.2021 г.) на МОН, родителските срещи ще се проведат ОНЛАЙН на 9 септември, от 18ч. на посочените линкове:

Линковете ще бъдат активни от 17.30ч. на 9 септември 2021г.

ВАЖНО! Във връзка с готовността на 55.СУ за преминаване при необходимост от присъствена в дистанционна форма на обучение, всички родители е необходимо да попълнят ФОРМУЛЯР ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА. На посочения от Вас във формуляра имейл след 7 септември ще получите потребителско име и парола за достъп до Google Classroom.

Уважаеми родители и ученици,

Уведомяваме Ви, че за учебната 2021/2022г., след трето класиране в 55.СУ има 1 свободно място.

Попълване на незаетите места след трето класиране:

 • 02.08.2021г. – обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след третия етап на класиране;
 • 07.09.2021г.от 9.00ч. до 14.00ч. – подаване на заявления за участие в канцеларията на 55.СУ „Петко Каравелов“;
 • 07.09.2021г.– класиране на подадените заявления;
 • 08.09.2021г. от 9.00 до 12.00ч.– записване на приетите ученици.

Необходими документи за участие в четвърто класиране:

 1. Заявление до директора по образец;
 2. Свидетелство за завършено основно образование след 7. клас – оригинал;
 3. Служебна бележка с получените точки от НВО – оригинал;
 4. Оригинал и ксерокопие на акт за раждане (само за близнаци).

Прием след 7. клас

Профил „Софтуерни и хардуерни науки“ - Информационна сигурност
2 паралелка – 52 ученика – без квоти
Профилиращи предмети
 • Информационни технологии
 • Информатика
 • Английски език
 • Втори чужд език – Немски език
Балообразуващи оценки
 • 2 х изпит математика
 • 2 x изпит по БЕЛ
 • оценка от свидетелството за 7кл. по чужд език
 • оценка от свидетелството за 7 клас по информационни технологии

Нашите ученици ще се обучават в новоизградения иновативен STEM център "ROBOLAB" в направленията роботика, приложно програмиране и изкуствен интелект. Профилираните предмети се провеждат от високо квалифицирани университетски преподаватели от УНСС и УНИБИТ.

За учениците профил “Софтуерни и хардуерни науки“ центърът създава условия за работа за създаване на дигитално съдържание с широк спектър от приложения в реална среда. Обучението в него симулира реална работна среда в технологична компания, вкл. място за творческа дейност, индивидуална работа и работа в екипи, нетрадиционна учебна и работна среда, високоскоростна интернет свързаност и т.н.

В STEM центъра ще могат да:

 • използват софтуера zSpace Studio, чрез който ще създават 3D модели на части за роботи, които да интегрират в своите разработки.
 • възможности за 3D моделиране, преглед във VR/AR среда и отпечатване моделите на 3D принтер. Софтуерът дава възможност да придобият познания в 3D моделирането и проектирането в лесно достъпна среда чрез работата с различни модели, опити и симулации под формата на холограмен ефект.
 • прототопиране- да изграждат роботизирани прототипи, които отговорят на нужди в реалния свят. Данните могат да бъдат записани и анализирани. Образователните роботи са с уникална отворена система, която могат да разширяват с LEGO и 3D отпечатани части.
 • разработват самостоятелни и групови проекти на работни станции за малки групи и кътове за фокусирана индивидуална работа;
 1. Дейности по приемането на ученици след завършен 7 клас в държавни и общински училища за учебната 2021/2022г.
 2. Държавен план-прием в VIII клас

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА В 55.СУ

1 клас Няма свободни места

2 клас Няма свободни места

3 клас Няма свободни места

4 клас Няма свободни места

5 клас Няма свободни места

6 клас 5 места с немски език

7 клас 5 места с английски език

9 клас „Софтуерни и хардуерни науки“ профил „Информационна сигурност“ с интензивно изучаване на АЕ - Няма свободни места

10 клас „Софтуерни и хардуерни науки“ профил „Информационна сигурност“ с интензивно изучаване на АЕ - Няма свободни места

11 клас „Софтуерни и хардуерни науки“ профил „Информационна сигурност“ с интензивно изучаване на АЕ - Няма свободни места

12 клас „Софтуерни и хардуерни науки“ профил „Информационна сигурност“ с интензивно изучаване на АЕ - Няма свободни места

Прием