Учениците от първи клас проектираха и конструираха художествени маски от хартия и картон на тема" Карнавал на животните". Изработиха маски с образа на домашни животни чрез рисуване, изрязване и апликиране.

В класната стая беше настъпило творческо оживление, всички весело коментираха и майсториха своите творби. А те действително станаха прекрасни. Истинското карнавално настроение настъпи в края на часа, когато всички "животинки" излязоха на подиума за общи снимки.

Previous Post Next Post

Карнавал на животните