Родители

Уважаеми родители, попълнените и подписани бланки може да внесете в канцеларичта на 55 СУ или да изпратите на e-mail: 55su@55su.bg

ВАЖНО!!!

Уважаеми родители, Във връзка Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на Столична община, изпълнителите осъществяващи ИД се избират след конкурс. Конкурсът се обявява след като родителите на учениците писмено са заявили желанието си за ползване на съответната извънкласна дейност. Всички родители, желаещи децата им да посещават ИД /спорт, изкуства, езици и др./ през учебната 2018/2019г., да попълнят заявление с желаната извънкласна дейност до 15 юни 2018г. Бланки ще бъдат раздадени на учениците и събирани по класове от класните ръководители.

Sidebar