Родители

Английски език – Луис Карол

График на часовете

Луис Карол ООД АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – понеделник – петък, по 2 учебни часа График за извънкласна дейност по англ. език за уч. 2018/2019г.- „Луис Карол“ GSM: 0899 828 616


Английски език – ПРЕСТИЖ

График на часовете

Езикова школа ПРЕСТИЖ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 2 пъти по 2 учебни часа седмично тел: 02 988 16 59, GSM: 0898 616 513


Немски език – Шилер

Сдружение Шилер НЕМСКИ ЕЗИК – понеделник – петък, по 2 учебни часа График за извънкласна дейност по немски език за уч. 2018/2019г.- Сдружение „Фридрих Шилер“ тел: 02 887 77 52


Баскетбол - БУБАБАСКЕТ

III и IV клас – понеделник и петък 18:00 – 19:00 БАСКЕТБОЛ – I и II клас – вторник и четвъртък 17:45 – 18:45 GSM: 0887 483 134


Карате - КК КАЛОЯН КАРАТЕ

I група – понеделник и сряда 17:30 – 18:30 КАРАТЕ – II група – понеделник и сряда 19:00 – 20:00 Антон Васев, GSM: 0887 692 229


Класически балет - КЛАСИК – М

вторник и четвъртък 17:30 – 18:30 Мария Стоянова, GSM: 0885 070 787


Модерни танци - СЪНМАРК

понеделник и сряда 17:30 – 18:30 Ангелина Сотирова, GSM: 0893 699 446

Уважаеми родители, попълнените и подписани бланки може да внесете в канцеларията на 55 СУ или да изпратите на e-mail: 55su@55su.bg

Молба за безплатно столово хранене Срок за подаване на документи 15.09.- 30.09.2023 г. и 22.01- 31.01. 2024

Формуляр за заявление за ИУЧ за учебната 2023/2024г.

Училищно настоятелство "Петко Каравелов" при 55 СУ "Петко Каравелов" е учредено през 2005 г. и въз основа на чл.18 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел е вписано в регистъра на Софийски градски съд по ф.д.№ 14053/2005. УН е регистрирано в обществена полза в Министерство на правосъдието и е пререгистрирано в регистъра на Юридическите лица с нестопанска дейност. Целите на Училищно настоятелство “Петко Каравелов” са:

 • Обединяване на усилията на родители, учители и ученици за защита интересите на децата и постигане на целите на учебния процес;
 • Подобряване на материално-техническата база с цел създаване на по-добри условия за протичане на учебно-възпитателния процес;
 • Съдействие за реализирането на извънкласните и извънучилищните форми, организирания отдих, туризъм и спорт сред учениците. Желаещите да направят дарение /материално или финансово/ на Училищното настоятелство към 55 СУ "Петко Каравелов" ще бъде подписан договор за дарение и издадено свидетелство за дарение. ВАЖНА информация за дарителите: УН е регистрирано в обществена полза, което е основание за данъчно облекчение както на юридически, така и на физически лица при подаване на годишната данъчна декларация.

  IBAN: BG47 CECB 9790 10F8 7000 00

  BIC код CECBBGSF

  Банка: Централна кооперативна банка

  Училищно настоятелство при 55 СУ "Петко Каравелов"

През 2017 на Общо събрание с три годишен мандат бе избран Съвет на настоятелите - Атанаска Тодорова, председател и членове Антоанета Таракчиева и Янко Драганов. e-mail: un@55su.bg

Устав на училищно настоятелство "Петко Каравелов" при 55 СУ, гр. София

2018

2017

Годишен финансов отчет

На Общото събрание на Училищното настоятелство „Петко Каравелов“ бе избран нов Съвет на настоятелите с три годишен мандат - Атанаска Тодорова, председател и членове Антоанета Таракчиева и Янко Драганов.

Родители