Креативността на учениците от 7-мите и 10-тите класове създадоха учебна научна обсерватория. В изложбата има макети на звезди и тяхната еволюция, спирални, елиптични и неправилни галактики, съзвездия, макети на атоми, стъпването на луната, атомна централа, комети, астероиди, гравитационни вълни, фазите на луната, големият взрив, както и много други. Всеки ученик имаше конкретно астрономическо явление или обект, което да проучи и да пресъздаде като макет. Учениците показаха как с различни материали и много въображение могат да пресъздадат наученото по физика и астрономия.

Previous Post Next Post

Звезди, галактики, съзвездия, астероиди и гравитационни вълни засияха в 55.СУ