Знаете ли, че на 21.03 се отбелязва световния ден на хората със Синдром на Даун? Датата не е случайна. Хората със Синдром на Даун имат допълнително копие на 21-вата хромозома, вместо две копия от нея, те имат три. Идеята за носене именно на два различни чорапа също не е случайна, защото въпросната хромозома има формата чорап. Ние, учениците от 5ж клас, не само знаем това, а подкрепяме каузата и приехме предизвикателството! Цветни, красиви и усмихнати искаме да ви покажем, че да си различен не е толкова страшно!

Допълнителният генетичен материал предизвиква забавяне в развитието на засегнатото дете, но това не ограничава възможностите за развитие на различни интелектуални способности и творчески таланти. Противно на всеобщото мнение невинаги децата с тази аномалия са умствено изостанали. Все по-често се срещат хора със синдром на Даун, които следват висше образование и получават редовни дипломи за колежански специалности. Експерти от цял свят апелират към интеграцията на тези деца в обикновени училища. В някои случаи те биват приемани в класовете след преминаване през специални курсове, в други влизат в учебната система без специална подготовка. Тенденция е те да се включват във всички сфери на социалния и образователния процес в училище и в обществото.

Хората със синдром на Даун са мили и човечни. Не са страшилища, а много раними и чувствителни. Когато срещате подобен човек, подайте му ръка и той ще я поеме с обич."

#sharenochorapchepredizvikatelstvo

Previous Post Next Post

Световен ден на хората със Синдром на Даун