През изтеклата седмица нашите ученици направиха един по-различен поклон пред патрона Петко Каравелов: избрани екипи от всеки клас представиха пред съответстващата по буква паралелка на по-малките съученици визуална презентация, посветена на забележителния патриот и държавник, заслужено сравняван с идеолога на италианското обединение граф Камило Кавур.

Класовете сами подбраха участниците в съответния екип и с помощта на учителите по история и цивилизации подготвиха свой презентационен вариант чрез изработване на текст и избор на подходящи архивни снимки. Така учениците влязоха в ролята и на по-големите знаещи, и на по-малките слушатели, като всеки реално се почувства съпричастен на възпоменанието.

Класните ръководители сърцато съдействаха на събитието. Родителите също проявиха съпричастност.

Отново и отново звучаха достойните слова на родолюбеца по възпитание и европеец по дух: „…най-добрият лек за повечето, ако не за всички обществени злини е свободата.“ И: „На държавният мъж не е простено да върви към неизвестното.“ И: „Моята съвест е чиста. Не измених на себе си и на народа си останах верен. Изпълних докрай дълга си.“

Previous Post Next Post

Петко Каравелов през погледа на учениците