На 27 октомври се проведе международна работна среща на тема „Дигиталното обучение-предизвикателство на настоящето“. В събитието участваха преподаватели от четири университета в Европа: проф. Мирослав Гровенски -зам.ректор в университета във Варшава, Полша проф. Джилберто Манцана- преподавател в университета в Удине, Италия д-р Марек Кава-преподавател в университета във Варшава, Полша
д-р Ампаро Мартинес -преподавател в университета в Рига, Латвия д-р Лаура Бас-преподавател в университета във Валенсия , Испания д-р Ерикс Калванс -преподавател в университета в Рига, Латвия

Работната среща се състоя по покана на директора на 55.СУ и на нея бяха обсъдени предизвикателствата към образованието в съвременния дигитален свят, представени бяха нови методи и решения за справяне с тях.

Previous Post Next Post

Международна работна среща