На 28 април 2023 година, ученици от 55 СУ "Петко Каравелов" взеха участие в "Ден на отворените врати" в Минно-геоложки университет. Там имаха възможност да посетят музеи, учебни зали и кабинети, в които се обучават студентите. Това беше изключително интересно и полезно за тях. Гимназистите се запознаха и с възможностите за кариерно ориентиране и развитие, които предоставя университета. Благодарност към ръководството на Минно-геоложки университет за поканата.

Previous Post Next Post

Кариерно ориентиране