Учениците от първи клас посетиха музикалното събитие "Детски усмивки" в УНСС. Композиторът Росалин Наков и певиците Боряна Йорданова и Ивелина Цонева представиха на първокласниците гама от интересни произведения. Чрез музиката, с помощта на детски песни и под формата на игра, децата се запознаха с изключително важни теми като безопасност на движението, здравословно хранене, разделно събиране на отпадъци. Инициативата е разработена от г-н Росалин Наков – композитор, пианист и музикален педагог, в съответствие с Националната стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата, чрез използването на съвременния интерактивен метод на обучение – образование чрез изкуство.

Previous Post Next Post

Детски усмивки