С Решение №1 от 20 февруари 2018 г., Управителният съвет на проект „Красива България“ одобри 36 предложения за подобряване на обществената среда, социалната инфраструктура и социалните услуги от резидентен тип. За страната само три училища ще получат финансиране и едно от тях е нашето училище – 55 СУ „Петко Каравелов“. Финансирането по мярка 02 от проект „Красива България“ и финансиране от Столична община е за основен ремонт на басейн и прилежащите му части в общ размер на 400 000 лв, със срок на изпълнение до м. ноември 2018г.

От свое име и от името на екипа на 55 СУ „Петко Каравелов“ изказвам благодарност към г-н Димитър Дилчев, кмет на район „Студентски“, за личната ангажираност и подкрепа, както и на Училищното настоятелство към нашето училище.

Продължаваме да мечтаем заедно!

Таня Иванчева

Директор 55.СУ „Петко Каравелов“

Previous Post Next Post

Басейнът на 55.СУ – една сбъдната наша мечта!