В конкуренция от над 360 училища от цялата страна, 55.СУ е одобрено за изграждане на иновативен STEM център. Стойността на проекта по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда” е 330 000лв.

Проектът предвижда превръщане на съществуващата актова зала в иновативен Център за дигитални създатели “RoboLab“.

„RoboLab“ е предвиден за работа на групи до 13 ученици с инструменти за работа по проектно-базирано обучение в дигитална среда. Обособени са 6 зони с възможност за обединяване:

-зона zSpace Studio -ще бъде оборудвана с лаптопи за всеки ученик и ще използва софтуера zSpace Studio, чрез който учениците ще създават 3D модели на части за роботи, които да интегрират в своите разработки.

Тя ще предоставя възможности за 3D моделиране, преглед във VR/AR среда и отпечатване моделите на 3D принтер. Софтуерът дава възможност на учениците да придобият познания в 3D моделирането и проектирането в лесно достъпна среда чрез работата с различни модели, опити и симулации под формата на холограмен ефект.

-зона с фиксирани мебели за практическа работа (прототипиране)-предвидените учебни роботи са модулни и се различават в зависимост от използваните модули за разширение от комплекта. Изграждат се роботизирани прототипи, които отговорят на нужди в реалния свят. Комплектът съдържа мотори и точни сензори, които могат да бъдат използвани във физични експерименти. Данните могат да бъдат записани и анализирани. Образователните роботи са с уникална отворена система, която може да бъде разширена с LEGO и 3D отпечатани части.

-гъвкава зона с леки и преместваеми мебели за дискусии, презентации и демонстрационна техника-ще бъде използван интерактивен дисплей, поставен на мобилен стенд за свободно преместване в зависимост от организацията на групите.

-зона с работни станции за малки групи и кътове за фокусирана индивидуална работа за самостоятелни и групови проекти ;

-зона за социализация, срещи и почивка;

-самостоятелно помещение за учителите, където те да се събират, да планират и подготвят заедно учебното съдържание и дейности.;

Всички зони ще могат да се преливат в общ обем с цел провеждане на експерименти и състезания с роботи.

Поздравления за екипа разработил проектното предложение!

Previous Post Next Post

55.СУ е одобрено за изграждане на иновативен STEM център