55 SU
Учебна година: 2019/2020

Класове
Summary timetables
Разписание на преподавателите

55 SU
Учебна година: 2019/2020

Разписание на часовете на класните стаиПонеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък


1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
208 - сборен АЕ

ДИ
Цял клас
ЧеИУЧ
5а, 5д, 5ж
ВВ/ ПН/ ЕБ
ЧеИУЧ
6а, 6б, 6в, 6е
ЦВ/ ВХ/ ПН/ ЕБ


ИИ
5e
ИА
Цял клас
И

КИ
Цял клас
НЕ/АЕ
5б, 5e
ЦВ/ ВВ/ ПН
НЕ/АЕ

ВВ/ ЦШ
Цял клас


ИИ

ИА
Цял клас
НРеИЧ
6г, 6д
ЦШ/ ЕБ
ЧеИУЧ
5б, 5в, 5г, 5e
СМ/ ВХ/ ЦШ/ ЕБ


ИИ

ИА
Цял клас
БЕЛ

ИИ
Цял клас
ИИ

ИА
Цял клас
НЕ

ЦШ
Цял клас


М

ЕД
Цял клас

БеМИЧ
7а, 7б, 7в, 7г, 7д, 7е
НП/ ВЙ/ АС/ АР/ АБ/ СД
И
10а
АТ
Цял клас
И
10а
АТ
Цял клас


210-Инф.технологии
кмод

ДГ
Цял клас
кмод

ВМ
Цял клас
ИТ

ДГ/ ВМ
Цял клас
ЧеИУЧ
6а, 6б, 6в, 6е
ЦВ/ ВХ/ ПН/ ЕБ


ТП/ИТ

КК/ ВМ
Цял клас

ИТ

ВМ/ ДГ
Цял клас
ИТ

СД/ ВМ
Цял клас
ИУЧИТБ
7д, 7е
ДЦ/ ВМ/ КТ
ИТ

ВМ/ ДГ
Цял клас
ФЧкс

ВМ
Цял клас


кмод

ЕС
Цял клас
ИТ

ВМ/ СД
Цял клас
кмод

НИ
Цял клас
ИТ

ВМ/ КБ
Цял клас
ТП/ИТ

КК/ ВМ
Цял клас
ИТ

СД/ ВМ
Цял клас

ИТ

ДГ/ ВМ
Цял клас
ИТ

ВМ/ СД
Цял клас
ИТ

ВМ/ СД
Цял клас
кмод

НИ
Цял клас
ИТ

ВМ/ ДГ
Цял клас

ФЧweb

ВМ
Цял клас

ИТ

ВМ/ ДГ
Цял клас

кмод

ВМ
Цял клас
ИТ

ВМ/ КБ
Цял клас
ИТ

ВМ/ ДГ
Цял клас
ИТ

ВМ
Втора група
ФЧкм

КТ
Цял клас

207-Инф.технологии ИТ
10а
СД/ ДГ
Цял клас

Инф

ДГ
Цял клас
ИТ

ДГ/ ВМ
Цял клас
ИТ/ТП

ДГ/ КК
Цял клас
ИТ

СД/ ДГ
Цял клас
ЧК

ДГ
Цял клас

ИТ

ДГ/ КТ
Цял клас
ИТ

ДГ/ КТ
Цял клас
ИТ

ВМ/ ДГ
Цял клас
кмод

ЕС
Цял клас
кмод

ДГ
Цял клас
ИТ

ВМ/ ДГ
Цял клас


ИУЧИТБ
7а, 7в
ДЦ/ ДГ
Инф

ДГ
Цял клас
Инф

ДГ
Цял клас

ИТ

ВМ/ КБ
Цял клас
ИУЧИТБ
7б, 7г
ДЦ/ СД/ КБ
ФЧккк

ККК
Цял клас

ИТ

ДГ/ ВМ
Цял клас

кмод

ДГ
Цял клас
ИТ/ТП

ДГ/ КК
Цял клас
ИТ

ВМ/ ДГ
Цял клас
кмод

ДГ
Цял клас
ФЧweb

ДГ
Цял клас

ИТ

ВМ/ ДГ
Цял клас
ИТ

СД/ ДГ
Цял клас
ИТ
5e
СД/ ДГ
Цял клас

ИТ

ВМ/ ДГ
Цял клас
Инф

ДГ
Цял клас
ФЧкс

ДГ
Цял клас

231-Инф.технологии ИТ
10а
СД/ ДГ
Цял клас
ИЧис
10а
СД
Цял клас


ИТ

СД/ ДГ
Цял клас


ИТ

ДГ/ КТ
Цял клас
ИТ

ДГ/ КТ
Цял клас
кмод

ЕС
Цял клас
ИТ

СД/ ВМ
Цял клас
ИУЧИТБ
7д, 7е
ДЦ/ ВМ/ КТ
кмод

НИ
Цял клас
ФЧооп
10а
КТ
Цял клас

кмод

ЕС
Цял клас

ИТ

ВМ/ СД
Цял клас
ИУЧкс
10а
СД
Цял клас
ИУЧИТБ
7б, 7г
ДЦ/ СД/ КБ
ИТ

СД/ ВМ
Цял клас

кмод

АГ
Цял клас
ИТ

ВМ/ СД
Цял клас
ИТ

ВМ/ СД
Цял клас

ИЧоп

СД
Цял класИТ

СД/ ДГ
Цял клас
ИТ
5e
СД/ ДГ
Цял клас
ИТ

ВМ/ КБ
Цял клас
219-математика Мат

АС
Цял клас
Мат

АР
Цял клас
Мат

АС
Цял клас
Мат

АС
Цял клас
Мат

АС
Цял клас
Мат

КБ
Цял клас
ФЧмат
5e
АС
Цял клас

Мат

КБ
Цял клас
Мат

КБ
Цял клас
Мат

АС
Цял клас
Мат

АС
Цял клас
Мат

АС
Цял клас
Мат

АС
Цял клас
ЧК

АС
Цял клас

Мат

КБ
Цял клас
Мат

КБ
Цял клас
Мат

АС
Цял клас
Мат

АС
Цял клас
Мат

АС
Цял клас
Мат

АС
Цял клас
ФЧмат
5e
АС
Цял клас

Мат

АС
Цял клас
Мат

АС
Цял клас
Мат

АС
Цял клас
Мат

КБ
Цял клас
Мат

КБ
Цял клас
Мат

КБ
Цял клас
ФЧмат

АР
Цял клас

Мат

АС
Цял клас
Мат

КБ
Цял клас
БеМИЧ
7а, 7б, 7в, 7г, 7д, 7е
НП/ ВЙ/ АС/ АР/ АБ/ СД
Мат

КБ
Цял клас
Мат

КБ
Цял клас
ФЧмат

АР
Цял клас

325-математика Мат

ВЙ
Цял клас
Мат

ВЙ
Цял клас
Мат

ВЙ
Цял клас
Мат
5e
СД
Цял клас
Мат

СД
Цял клас
Мат

АР
Цял класМат

ВЙ
Цял клас
Мат
5e
СД
Цял клас
Мат

АР
Цял клас
Мат

ВЙ
Цял клас
Мат

ВЙ
Цял клас


Мат

АР
Цял клас
Мат

ВЙ
Цял клас
Мат

АР
Цял клас
Мат

КБ
Цял клас
Мат

ВЙ
Цял клас
Мат

ВЙ
Цял клас
ЧК

ВЙ
Цял клас

Мат

СД
Цял клас
Мат

ВЙ
Цял клас
Мат

ВЙ
Цял клас
Мат
5e
СД
Цял клас
Мат

АР
Цял клас
Мат

АР
Цял клас
ЧК
5e
СД
Цял клас

Мат
5e
СД
Цял клас
Мат

ВЙ
Цял клас
БеМИЧ
7а, 7б, 7в, 7г, 7д, 7е
НП/ ВЙ/ АС/ АР/ АБ/ СД

Мат

АР
Цял клас


227-математика
Мат

НП
Цял клас
Мат

НП
Цял клас
Мат

НП
Цял клас
Мат

АР
Цял клас
Мат

НП
Цял клас


Мат

АР
Цял клас
Мат

АР
Цял клас
Мат

АР
Цял клас
Мат

НП
Цял клас
Мат

НП
Цял клас
Мат

НП
Цял клас
ЧК

НП
Цял клас

Мат

СД
Цял клас
Мат

АР
Цял клас
Мат

НП
Цял клас
Мат

АР
Цял клас
Мат

НП
Цял клас
Мат

НП
Цял класМат

НП
Цял клас
Мат

НП
Цял клас
Мат

НП
Цял клас
Мат

НП
Цял клас
Мат
10а
НП
Цял клас
ФЧмат
10а
КБ
Цял клас

Мат

АР
Цял клас
Мат
10а
НП
Цял клас
БеМИЧ
7а, 7б, 7в, 7г, 7д, 7е
НП/ ВЙ/ АС/ АР/ АБ/ СД
Мат

АР
Цял клас
Мат

НП
Цял клас
ЧК

ВМ
Цял клас

226-физика и ЧиП Ф

ГИ
Цял клас
ЧиП

ГИ
Цял клас
Ф

ГИ
Цял клас
Ф

ГИ
Цял клас
Ф
10а
ГИ
Цял клас
ЧиП

ГИ
Цял клас


ЧиП

ГИ
Цял клас
Ф

ГИ
Цял клас
Ф

ГИ
Цял клас
Ф

ГИ
Цял клас
Ф

ГИ
Цял клас
ЧиП

ГИ
Цял клас


Ф
10а
ГИ
Цял клас
Ф

ГИ
Цял клас
ЧиП

ГИ
Цял клас
Ф

ГИ
Цял клас
Ф

ГИ
Цял клас
ЧиП

ГИ
Цял клас


ЧиП

ГИ
Цял клас
Ф

ГИ
Цял клас
Ф

ГИ
Цял клас
ЧиП

ГИ
Цял клас
Ф

ГИ
Цял клас
ЧиП

ГИ
Цял клас


ЧиП

ГИ
Цял клас
Ф

ГИ
Цял клас
ЧиП

ГИ
Цял клас
ЧиП

ГИ
Цял клас
ЧиП

ГИ
Цял клас
ЧиП

ГИ
Цял клас


224-биология и ЧиП ЧиП

ДЦ
Цял клас
ЧиП

ДЦ
Цял клас
Б

ДЦ
Цял клас
Б

ДЦ
Цял клас

Б

ДЦ
Цял клас


Б

ДЦ
Цял клас
ЧиП

ДЦ
Цял клас
Б
10а
ДЦ
Цял клас
Б

ДЦ
Цял клас
ИУЧИТБ
7д, 7е
ДЦ/ ВМ/ КТ
Б

ДЦ
Цял клас
ЧК

ДЦ
Цял клас

ИУЧИТБ
7а, 7в
ДЦ/ ДГ
Б

ДЦ
Цял клас
ЧиП

ДЦ
Цял клас

Б

ДЦ
Цял клас
ИУЧИТБ
7б, 7г
ДЦ/ СД/ КБ


ЧиП

ДЦ
Цял клас
Б

ДЦ
Цял клас
Б

ДЦ
Цял клас
ЧиП

ДЦ
Цял клас
Б

ДЦ
Цял клас
ЧиП

ДЦ
Цял клас


Б

ДЦ
Цял клас
Б

ДЦ
Цял клас
Б

ДЦ
Цял клас
ЧиП

ДЦ
Цял клас
ЧиП

ДЦ
Цял клас

Б
10а
ДЦ
Цял клас

320-химия и ЧиП Х

ВН
Цял клас
Х

ВН
Цял клас
ЧиП
5e
ВН
Цял клас
ЧиП

ВН
Цял клас


Х
10а
ВЙ
Цял класЧиП

ВЙ
Цял клас
Х
10а
ВЙ
Цял клас
Х

ВЙ
Цял клас
ЧиП
5e
ВН
Цял клас


БЕЛ

ВЙ
Цял клас
ЧиП

ВЙ
Цял клас
Х

ВЙ
Цял клас
ЧиП

ВН
Цял клас
Х

ВН
Цял клас
ЧиП

ВН
Цял клас
ЧК

ВН
Цял клас

Х

ВЙ
Цял клас
ЧиП

ВН
Цял клас
ЧиП

ВН
Цял клас
ЧиП

ВН
Цял клас
Х

ВН
Цял клас
Х

ВН
Цял класЧиП

ВН
Цял клас
ЧиП

ВЙ
Цял клас
ЧиП

ВН
Цял клас
Х

ВН
Цял клас
ЧиП

ВН
Цял клас


319- Ист,Гео,Фил Г

ГА
Цял клас
Г

ГА
Цял клас
Г

ГА
Цял клас
И

КИ
Цял клас
И

КИ
Цял клас
АЕ

ЮП
Цял клас


Г

ГА
Цял клас
Г

ГА
Цял клас
Г

ГА
Цял клас
Г

ГА
Цял клас
И

КИ
Цял клас
И

АТ
Цял клас
ЧК

ПБнч
Цял клас

АЕ

ДИ
Цял клас
И

ВТ
Цял клас
М

ЕД
Цял клас
И

НВ
Цял клас
И

КИ
Цял клас
АЕ

ДИ
Цял клас


Фил
10а
ЕМ
Цял клас
Фил

ЕМ
Цял клас
И

ВТ
Цял клас

И

АТ
Цял клас
ЧК

ЖН
Цял клас

Г

ГА
Цял клас
Г

ГА
Цял клас
Г

ГА
Цял клас
М

ЕД
Цял клас
АЕ

ДИ
Цял клас
АЕ

ДИ
Цял клас


307-Бълг.език и л-ра БЕЛ

ВЙ
Цял клас

БЕЛ

ВЙ
Цял клас
БЕЛ

АБ
Цял клас


БЕЛ

ИИ
Цял клас
БЕЛ

АБ
Цял клас
БЕЛ

АБ
Цял клас
БЕЛ
5e
АБ
Цял клас
АЕ

ДИ
Цял клас


БЕЛ

АБ
Цял клас
БЕЛ
5e
АБ
Цял клас

БЕЛ

ВЙ
Цял клас


БЕЛ

ВЙ
Цял клас
БЕЛ

АБ
Цял клас
БЕЛ

ИИ
Цял клас


БЕЛ

АБ
Цял клас
БеМИЧ
7а, 7б, 7в, 7г, 7д, 7е
НП/ ВЙ/ АС/ АР/ АБ/ СД
БЕЛ
5e
АБ
Цял клас
ЧК

АБ
Цял клас

311-Бълг.език и л-ра БЕЛ

ЦА
Цял клас

БЕЛ

ЦА
Цял клас
БЕЛ

ЦА
Цял клас

ЧК
10а
ЦА
Цял клас
Ае-ИУЧ
10а
ДИ
Цял клас
БЕЛ

ЦА
Цял клас
БЕЛ

ЦА
Цял клас
БЕЛ

ЦА
Цял клас


БЕЛ

ЦА
Цял клас
БЕЛ

ВЙ
Цял клас
БЕЛ

ВЙ
Цял клас
БЕЛ

ЦА
Цял класБЕЛ

ИИ
Цял клас
БЕЛ

ЦА
Цял клас
БЕЛ
10а
ЦА
Цял клас
БЕЛ

ЦА
Цял клас


БЕЛ

ЦА
Цял клас
БЕЛ

ИИ
Цял клас
БЕЛ

ЦА
Цял клас


312-Бълг.език и л-ра БЕЛ

ЖС
Цял клас

БЕЛ

ЖС
Цял клас
БЕЛ

ЖС
Цял клас
ЧК

ИИ
Цял класБЕЛ

СД
Цял клас
БЕЛ

ЖС
Цял клас
БЕЛ

ИИ
Цял клас


БЕЛ

ЖС
Цял клас
БЕЛ

ЖС
Цял клас

БЕЛ

ЖС
Цял клас
БЕЛ

ЖС
Цял клас


БЕЛ

ЖС
Цял клас
БЕЛ

ВЙ
Цял клас
БЕЛ

ЖС
Цял клас
ЧК

ЖС
Цял класБЕЛ
10а
ЦА
Цял клас
БЕЛ

ЖС
Цял клас


301- Бълг.език и л-ра БЕЛ

ИИ
Цял клас
И

КС
Цял клас

БЕЛ

СД
Цял клас
БЕЛ

СД
Цял клас


БЕЛ

ВЙ
Цял клас
БЕЛ

ВЙ
Цял клас
БЕЛ

СД
Цял клас
ЧК

КБ
Цял клас


БЕЛ

СД
Цял клас
БЕЛ

ИИ
Цял клас
БЕЛ

СД
Цял клас

АЕ

ВВ
Цял клас


БЕЛ

СД
Цял клас

БЕЛ

СД
Цял клас

БЕЛ

СД
Цял клас
ЧК

СД
Цял клас

БЕЛ

СД
Цял клас
БеМИЧ
7а, 7б, 7в, 7г, 7д, 7е
НП/ ВЙ/ АС/ АР/ АБ/ СД
БЕЛ

СД
Цял клас


221-История И

НВ
Цял клас
И

НВ
Цял клас
И

НВ
Цял клас
И

НВ
Цял клас
И

НВ
Цял клас
И
5e
НВ
Цял клас
ЧК

НВ
Цял клас

И

НВ
Цял клас
И

НВ
Цял клас
И

НВ
Цял клас
И

НВ
Цял клас
И

НВ
Цял клас
И

НВ
Цял клас


И

НВ
Цял клас
НЕ/АЕ

ВВ/ ЦШ
Цял клас

И

КИ
Цял клас
И

НВ
Цял клас
И

НВ
Цял клас


И

НВ
Цял клас
И

НВ
Цял клас
И

КИ
Цял клас
И

НВ
Цял клас
И

НВ
Цял клас
И
5e
НВ
Цял клас
И

НВ
Цял клас

И

НВ
Цял клас
И

НВ
Цял клас
И

НВ
Цял клас
И

НВ
Цял клас
И

НВ
Цял клас
И

НВ
Цял клас


316 География Г

КА
Цял клас
Г

КА
Цял клас
Г

КА
Цял клас
Г
10а
КА
Цял клас
Г

КА
Цял клас
Г

КА
Цял клас


Г

КА
Цял клас
Г
10а
КА
Цял клас
Г

КА
Цял клас
Г

КА
Цял клас
И
10а
АТ
Цял клас
Г

КА
Цял клас
ЧК

КА
Цял клас

Г

ГА
Цял клас
Г

ГА
Цял клас

Г

КА
Цял клас
Г

КА
Цял клас
Г
10а
КА
Цял клас
Г
10а
КА
Цял клас

Г

КА
Цял клас
Г

КА
Цял клас
Г

КА
Цял клас
Г

КА
Цял клас
Г

КА
Цял клас
Г

КА
Цял клас


Г

КА
Цял клас
Г
5e
КА
Цял клас

Г

КА
Цял клас

Г

КА
Цял клас


317-чужди езици НЕ

ВХ
Цял клас
НЕ/АЕ
5б, 5e
ЦВ/ ВВ/ ПН
ЧеИУЧ
5а, 5д, 5ж
ВВ/ ПН/ ЕБ
ЧеИУЧ
6а, 6б, 6в, 6е
ЦВ/ ВХ/ ПН/ ЕБ


НЕ

ПН
Цял клас

НЕ/АЕ
5б, 5e
ЦВ/ ВВ/ ПН
БЕЛ

ИИ
Цял клас
НЕ
10а
ПН
Цял клас


НЕ

ПН
Цял клас
НРеИЧ
6г, 6д
ЦШ/ ЕБ
ЧеИУЧ
5б, 5в, 5г, 5e
СМ/ ВХ/ ЦШ/ ЕБ


НЕ

ВХ
Цял клас
НЕ/АЕ
5б, 5e
ЦВ/ ВВ/ ПН
НЕ
10а
ПН
Цял клас
НЕ

ВХ
Цял клас
ЧК

ВХ
Цял клас

НЕ

ВХ
Цял клас
НЕ

ПН
Цял клас

НЕ

ЦШ
Цял клас


323-чужди езици АЕ

ВВ
Цял клас
НЕ/АЕ
5б, 5e
ЦВ/ ВВ/ ПН
ЧеИУЧ
5а, 5д, 5ж
ВВ/ ПН/ ЕБ
ЧеИУЧ
6а, 6б, 6в, 6е
ЦВ/ ВХ/ ПН/ ЕБ


АЕ

ВВ
Цял клас
АЕ

ДИ
Цял клас
АЕ

ДИ
Цял клас
АЕ

ЮП
Цял клас
АЕ

ДИ
Цял клас

АЕ

ВВ
Цял клас
НЕ/АЕ

ВВ/ ЦШ
Цял клас
АЕ

ДИ
Цял клас

ЧеИУЧ
5б, 5в, 5г, 5e
СМ/ ВХ/ ЦШ/ ЕБ
ЧК

АР
Цял клас

АЕ

ЮП
Цял клас
НЕ/АЕ
5б, 5e
ЦВ/ ВВ/ ПН


АЕ

ВВ
Цял клас


АЕ

ВВ
Цял клас
АЕ

ВВ
Цял клас
АЕ

ВВ
Цял клас


225-чужди езици
НЕ/АЕ
5б, 5e
ЦВ/ ВВ/ ПН
АЕ

ЮП
Цял клас
БЕЛ

ИИ
Цял клас
АЕ

ВВ
Цял клас


АЕ

ЮП
Цял клас
АЕ

ЮП
Цял клас
НЕ/АЕ
5б, 5e
ЦВ/ ВВ/ ПН
НЕ/АЕ

ВВ/ ЦШ
Цял клас


АЕ

ЮП
Цял клас
АЕ

ЮП
Цял клас
АЕ

ЮП
Цял клас
ЧеИУЧ
5б, 5в, 5г, 5e
СМ/ ВХ/ ЦШ/ ЕБ


НЕ

ПН
Цял клас
НЕ/АЕ
5б, 5e
ЦВ/ ВВ/ ПН

АЕ

ЮП
Цял клас


АЕ

ДИ
Цял клас
АЕ

ДИ
Цял клас

АЕ

ЮП
Цял клас
Мат

СД
Цял клас


119-8а АЕ

ВШ
Цял клас
АЕ

ВШ
Цял клас
БЕЛ

ЦП
Цял клас
ЧК

ВШ
Цял клас

АЕ

ВШ
Цял клас
Мат

ВЙ
Цял клас
АЕ

ВШ
Цял клас
БЕЛ

ЦП
Цял клас


АЕ

ВШ
Цял клас
АЕ

ВШ
Цял клас

Мат

ВЙ
Цял клас
АЕ

ВШ
Цял клас
АЕ

ВШ
Цял клас


АЕ

ВШ
Цял клас
И

КС
Цял клас
АЕ

ВШ
Цял клас
АЕ

ВШ
Цял клас
Фил

ЕМ
Цял клас


АЕ

ВШ
Цял клас

Мат

ВЙ
Цял клас
АЕ

ЮП
Цял клас


120-8б АЕ

СМ
Цял клас
АЕ

СМ
Цял клас

Мат

ВЙ
Цял клас
АЕ

СМ
Цял клас
АЕ

СМ
Цял клас


Мат

ВЙ
Цял клас
АЕ

СМ
Цял клас
АЕ

СМ
Цял клас
И

КИ
Цял клас
АЕ

СМ
Цял клас


АЕ

СМ
Цял клас
АЕ
10а
ДИ
Цял клас
АЕ

СМ
Цял клас
АЕ

СМ
Цял клас
БЕЛ

АБ
Цял клас


БЕЛ

АБ
Цял клас
АЕ

СМ
Цял клас
АЕ

СМ
Цял клас
Фил

ЕМ
Цял клас
АЕ

СМ
Цял клас


АЕ

СМ
Цял клас
АЕ

СМ
Цял клас

АЕ

СМ
Цял клас
Мат

ВЙ
Цял клас


109-музика М

ЕД
Цял клас
М

ЕД
Цял клас
М

СА
Цял клас
М

СА
Цял клас
М
5e
ЕД
Цял клас
М

СА
Цял клас
М

СА
Цял клас

М

ЕД
Цял клас
М

СА
Цял клас
М

СА
Цял клас
М

ЕД
Цял клас
М

ЕД
Цял клас
М

СА
Цял клас
М

СА
Цял клас

М

ЕД
Цял клас
М

СА
Цял клас
М

СА
Цял клас
М

СА
Цял клас
М

СА
Цял клас
М

СА
Цял клас
М

СА
Цял клас

М
5e
ЕД
Цял клас
М

СА
Цял клас
М

СА
Цял клас
М

СА
Цял клас
М

СА
Цял клас
М

СА
Цял клас
ЧК

СА
Цял клас

М

СА
Цял клас
М

ЕД
Цял клас
М

СА
Цял клас
М

СА
Цял клас
М

СА
Цял клас
М

СА
Цял клас
М

СА
Цял клас

308-Изобразително изкуство ИИ

ИА
Цял клас


ИИ

ИГ
Цял клас
ИИ
10а
ИГ
Цял клас
ИИ

ИГ
Цял клас

ИИ

ИГ
Цял клас
ИИ

ИГ
Цял клас
ИИ

ИГ
Цял клас
ИИ

ИГ
Цял клас
ИИ

ИГ
Цял клас

ИИ

ИГ
Цял клас
ИИ

ИГ
Цял клас
ИИ

ИГ
Цял клас
ЧК

ИГ
Цял клас

ИИ

ИГ
Цял клас
АЕ
10а
ДИ
Цял клас
ИИ

ИГ
Цял клас
ИИ

ИГ
Цял клас


ИИ

ИА
Цял клас
ИИ

ИА
Цял клас
ИИ

ИГ
Цял клас


329 Предприемачество и технологии ТиП

КК
Цял клас
ТиП

КК
Цял клас
ИТ/ТП

ДГ/ КК
Цял клас
ТиП

КК
Цял клас


ТП/ИТ

КК/ ВМ
Цял клас
ТиП

КК
Цял клас

ТиП

КК
Цял клас

ТиП

КК
Цял клас

ТиП
5e
КК
Цял клас

ТиП

КК
Цял клас
ТП/ИТ

КК/ ВМ
Цял клас


ТиП

КК
Цял клас
ТиП

КК
Цял клас
ИТ/ТП

ДГ/ КК
Цял клас
ТиП

КК
Цял клас
ТиП

КК
Цял клас
ТиП

КК
Цял клас

ТиП

ИИ
Втора група
ТиП

КК
Цял клас
ТиП

КК
Цял клас
ТиП

КК
Цял клас
ТиП

КК
Първа група

ФВС голяма сграда 1 ФВС
5e
АР
Цял клас
ФВС

ЖН
Цял клас
ФВС

ЖН
Цял клас
ФВС

ЖН
Цял клас
Фн/Пч

ГТ 1
Цял клас
СД5-7

ЖН
Цял клас

ФВС

КГ1
Цял клас
ФВС

АР
Цял клас
ФВС

ГТ 1
Цял клас
ФВС

ЖН
Цял клас
ФВС

АР
Цял клас
ФВС

ПБнч
Цял клас
СД5-7

АР
Цял клас
СД8910

КГ1
Цял клас

ФВС

АР
Цял клас
ФВС

АР
Цял клас
ФВС

ГТ 1
Цял клас
ФВС

СИ
Цял клас
СД3,4

КГ1
Цял клас
СД5-7

МГ1
Цял клас
СД8910

КГ1
Цял клас
ФВС

ГТ 1
Цял клас
ФВС

АР
Цял клас
ФВС

КГ1
Цял клас
ФВС

КГ1
Цял клас
ФВС

СИ
Цял клас
СД3,4

ГТ 1
Цял клас
СД5-7

МГ1
Цял клас
СД8910

КГ1
Цял клас
ФВС

ЖН
Цял клас
ФВС

АР
Цял клас
ФВС

АР
Цял клас
ФВС

КГ1
Цял клас
СД1,2

КГ1
Цял клас
СД3,4

КГ1
Цял клас
СД5-7

АР
Цял клас

ФВС голяма сграда 2 ФВС

ЖН
Цял клас
ФВС

АР
Цял клас
ФВС

СИ
Цял клас
ФВС

СИ
Цял клас
СД1,2

КГ1
Цял клас
СД3,4

КГ1
Цял клас
СД5-7

МГ1
Цял клас

ФВС

МГ1
Цял клас
ФВС

СИ
Цял клас
ФВС

СИ
Цял клас
ФВС

АР
Цял клас
Пн/Фч

ГТ 1
Цял клас
СД5-7

ЖН
Цял клас
СД8910
10а
ГТ 1
Цял клас


ФВС

ЖН
Цял клас
ФВС

АР
Цял клас
СД1,2

КГ1
Цял клас
СД3,4

МГ1
Цял клас
СД5-7

ЖН
Цял клас

ФВС

ЖН
Цял клас
ФВС

ГТ 1
Цял клас

ФВС

ЖН
Цял клас

СД3,4

КГ1
Цял клас
СД5-7

СИ
Цял клас

ФВС
10а
ГТ 1
Цял клас
ФВС

КГ1
Цял клас
ФВС

КГ1
Цял клас
ФВС
5e
АР
Цял клас
Пн/Фч

ГТ 1
Цял клас
СД5-7

МГ1
Цял клас

ФВС голяма сграда 3
ФВС

СИ
Цял клас


ФВС

АР
Цял клас
СД3,4

ЖН
Цял клас
СД5-7

АР
Цял клас

ФВС

СИ
Цял клас


ФВС

ГТ 1
Цял клас

ФВС

АР
Цял клас
СД5-7
5e
МГ1
Цял класФВС
10а
ГТ 1
Цял клас
ФВС

СИ
Цял клас

ФВС

СИ
Цял клас
СД5-7

СИ
Цял клас


ФВС

ЖН
Цял клас

ФВС

АР
Цял клас
ФВС
5e
АР
Цял клас
СД3,4

ЖН
Цял клас
СД5-7

АР
Цял клас


ФВС

ЖН
Цял клас

ФВС

СИ
Цял клас
ФВС

СИ
Цял клас
СД3,4

МГ1
Цял клас
СД5-7

СИ
Цял клас

ФВС голяма сграда 41

Фн/Пч

МГ1/ ПБч
Цял клас
ФВС

ПБнч
Цял клас

СД5-7

СИ
Цял клас

ФВС

АР
Цял клас

Фн/Пч

КГ1/ ПБч
Цял клас
Фн/Пч

КГ1/ ПБч
Цял клас
СД5-7

СИ
Цял клас
ФВС

ЖН
Цял клас
Фн/Пч

ГТ 1/ ПБч
Цял клас
ФВС

КГ1
Цял клас

Фн/Пч

КГ1/ ПБч
Цял клас


Фн/Пч

МГ1/ ПБч
Цял клас
СД5-7

ПБнч/ ПБч
Цял клас

ФВС

ПБнч
Цял клас
ФВС

АР
Цял клас
СД5-7

ЖН
Цял клас

ФВС голяма сграда 42

Пн/Фч

ПБнч/ МГ2
Цял клас


Пн/Фч

ПБнч/ КГ 2
Цял клас
Пн/Фч

ПБнч/ ГТ2
Цял клас


ФВС малка сграда 2 Пн/Фч

ПБнч/ ГТ2
Цял клас


СД1,2

ЖН
Цял клас
СД3,4

МГ1
Цял клас


Пн/Фч

ПБнч/ ГТ2
Цял клас
ФВС

МГ1
Цял клас
ФВС

МГ1
Цял клас
СД1,2

ЖН
Цял клас
СД3,4

МГ1
Цял клас


Пн/Фч

ПБнч/ МГ2
Цял клас
Пн/Фч

ПБнч/ МГ2
Цял клас
СД1,2

МГ1
Цял класПн/Фч

ПБнч/ ГТ2
Цял клас
Пн/Фч
1a
ПБнч/ ГТ2
Цял клас
Пн/Фч

ПБнч/ МГ2
Цял клас


Пн/Фч

ПБнч/ МГ2
Цял клас
Пн/Фч

ПБнч/ ГТ2
Цял клас
СД1,2

МГ1
Цял класФВС малка сграда 1 Фн/Пч

ГТ 1/ ПБч
Цял клас


Фн/Пч

ГТ 1/ ПБч
Цял клас


СД1,2

МГ1
Цял клас
СД3,4

СИ
Цял клас


Фн/Пч

ГТ 1/ ПБч
Цял клас
Фн/Пч

МГ1/ ПБч
Цял клас
СД1,2
1a
ЖН
Цял клас

Фн/Пч

ГТ 1/ ПБч
Цял клас
СД1,2

ГТ 1
Цял клас
СД3,4

СИ
Цял клас


Фн/Пч

МГ1/ ПБч
Цял клас
Пн/Фч

ГТ 1/ ПБч
Цял клас
СД1,2

АР
Цял клас
СД3,4

СИ
Цял клас


ФВС малка 3СД1,2

АР
Цял класСД1,2

КГ1
Цял класСД1,2

ЖН
Цял класплувен басейн нечетни Пн/Фч

ПБнч/ ГТ2
Цял клас
Пн/Фч

ПБнч/ МГ2
Цял клас
Пн/Фч

ПБнч/ ГТ2
Цял клас
Пн/Фч

ПБнч/ КГ 2
Цял клас
Пн/Фч

ГТ 1
Цял клас


Пн/Фч

ПБнч/ МГ2
Цял клас
Пн/Фч

ПБнч/ МГ2
Цял клас
Пн/Фч

ПБнч/ ГТ2
Цял клас


Пн/Фч

ПБнч/ ГТ2
Цял клас
Пн/Фч
1a
ПБнч/ ГТ2
Цял клас
Пн/Фч

ПБнч/ МГ2
Цял клас


Пн/Фч

ПБнч/ МГ2
Цял клас
Пн/Фч

ПБнч/ ГТ2
Цял клас
Пн/Фч

ГТ 1
Цял клас


плувен басейн четни Фн/Пч

ГТ 1/ ПБч
Цял клас
Фн/Пч

МГ1/ ПБч
Цял клас
Фн/Пч

ГТ 1
Цял клас


Фн/Пч

ГТ 1/ ПБч
Цял клас
Фн/Пч

КГ1/ ПБч
Цял клас
Фн/Пч

КГ1/ ПБч
Цял клас


Фн/Пч

ГТ 1/ ПБч
Цял клас
Фн/Пч

МГ1/ ПБч
Цял клас
Фн/Пч

ГТ 1/ ПБч
Цял клас


Фн/Пч

КГ1/ ПБч
Цял клас
Фн/Пч

ГТ 1/ ПБч
Цял клас
Фн/Пч

МГ1/ ПБч
Цял клас


Фн/Пч

МГ1/ ПБч
Цял клас
Пн/Фч

ГТ 1/ ПБч
Цял клас
Next Page

Класове  Разписание на класовете  Разписание на преподавателите  Разписание на часовете на класните стаи 

Last change: 23.1.2020 г. 11:16:03
http://www.aScTimeTables.com