Във връзка с Наредба №10, чл.41, ал.1, т. 1 и решение на ПС, ръководството на 55. СУ „Петко Каравелов" информира учениците и техните родители за

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД 4. КЛАС ЗА 2021/2022г.

Учениците ще бъдат разпределени в 7 паралелки /по равен брой ученици-26/ в зависимост от избираемите учебни часове в 5-ти клас, които са 2,5 часа седмично. Паралелките в зависимост от избираемите  учебни часове са:

    Избираеми учебни часове 5. клас
5а; 5б; 5в;5г;5д; ЕЗИЦИ Втори чужд език Английски език/Немски език 1,5 уч. часа седмично
БЕЛ 1 уч. час седмично
5е; 5ж МАТЕМАТИКА математика 2,5 уч. часа седмично

Родителите подават заявление за избираеми учебни часове до 15.06.2021 г. на посочения линк: Линк

Заявления за прием на ученици от други училища се приемат в канцеларията на 55.СУ от 01.06.2021г. до 25.06.2021г.

Приемат се нови ученици, изучавали немски или английски език само при наличие на свободни места. /до запълване на свободните места - 26 ученика в клас/.

При желание на родителите за прием в паралелка с ИУЧ математика, ученикът трябва да участва в математическото състезание"Петко Каравелов"/Надмини себе си/, което ще се проведе на 12.06.2021г, от 10.00ч. /голяма сграда/.

Заявление за участие в състезанието за ученици от други училища се подава на посочения линк Заявление за участие за ученици от други училища.

Резултати от математическото състезание"Надмини себе си" за ученици от други училища

УСЛОВИЯТА ЗА ПРИЕМ СА СЪЩИТЕ КАТО ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 55.СУ.