Училищен екип

В момента статията се актуализира и е възможно да не виждате цялата информация.


Ръководство

tanq_ivancheva

Таня Иванчева

Директор

ПКС III

Начална училищна педагогика

Факултет по педагогика, ЮЗУ „Неофит Рилски”, гр. Благоевград
още информация:

e-mail:
principal@55su.bg
woman

Антоанета Таракчиева

Помощник-директор по учебна дейност

История и цивилизация

e-mail:

55su@55su.bg

woman

Цонка Попова

Помощник-директор учебна дейност

Български език и литература

e-mail:

55su@55su.bg

woman

Вероника Матеева

Помощник-директор по административно-стопанска дейност

e-mail:
v.mateeva@55su.bg

Администрация

woman

 Теодора Сотирова

Главен счетоводител

e-mail:

accounting@55su.bg

woman

Счетоводител

e-mail: 
woman

 Стефка Попова

e-mail:
woman

 Адриана Ценова

e-mail:
woman

Ангелина Момчилова

Домакин

e-mail:
woman

 Румяна Станчева

Технически секретер

e-mail:

tech.secretary@55su.bg
woman

Миглена Дамянова-Върбанова

Секретар

e-mail:

 secretary@55su.bg

woman

Библеотекар

e-mail:

Учители

DSC02538

инж. Ценка Димитрова

Информатика и информационни технологии

Ръководител направление ИКТ

Администратор на сайта на 55 СУ и Facebook страницата,
Certified Microsoft Innovative
Educator

capture-1 capture-2сертификати

e-mail: ts.dimitrova@55su.bg
woman

Антония Георгиева

Български език и литература

класен ръководител на 5д /2016-2017 уч. г./

e-mail: 
man

Илия Илиев

Български език и литература

e-mail: 
woman

Цветелина Игнатова-Асенова

Български език и литература

Класен ръководител на 7г клас /2016-2017 уч. г./

e-mail:

ts.asenova@55su.bg

Vasil Vasilev

 Васил Василев 

Английски език

ПКС V

Сертификати от представителства за България на Оксфорд, Кеймбридж и Лонгман
още информация:

e-mail: 

vasnel@abv.bg

v.shishkova

Весела Шишкова

Английски език и Руски език

ПКС IV

още информация:

e-mail:

 v.shishkova@55su.bg

woman

Сузана Драгнева

Английски език и Немски език

e-mail: 

s.dragneva@55su.bg

woman

Виделина Василева

Немски език

Главен учител

Класен ръководител на 7а клас /2016-2017 уч. г./

e-mail: 
woman

Цонка Шутилова 

Немски език,

Старши учител

e-mail: 

soni7943@yahoo.com

woman   e-mail: 
woman

Василка Чипева

Математика

Класен ръководител на 7д клас /2016-2017 уч. г./

e-mail:
woman

Веселина Йорданова

Математика

Старши учител

Класен ръководител на 6д клас /2016-2017 уч. г./

e-mail:
woman

 

Математика

 

e-mail:
woman

Николина Петрова

 Математика

ПКС V,

 • Съавтор на сборник задачи по математика 7 клас; Съавтор пробни изпити 7 клас;
 • Оценител на тестови задачи със свободен отговор;
 • Грамота за сътрудничество в осъществяване на стратегията на 55 СОУ.
 • Грамота към Купа за представяне на училището в Софийски математически турнир.

Класен ръководител на 6а клас /2016-2017 уч. г./

e-mail:

n.petrova@55su.bg

man

Стоян Десков 

Информатика и информационни технологии, Математика

Старши учител, Анализ на ДОО по ИТ

Лектор към Национален педагогически център
Класен ръководител на 5б клас /2016-2017 уч. г./

e-mail:

s.deskov@55su.bg

woman

 Татяна Анастасова

Информатика и информационни технологии

Старши учител, ПКС II

e-mail:

t.anastasova@55su.bg

woman

Иванка Коцева 

Физика

Класен ръководител на 6г клас /2016-2017 уч. г./

e-mail:
woman

 Вилия Нейкова

Химия и ОС, ЧиО

ПКС I

Класен ръководител на 5а клас /2016-2017 уч. г./

e-mail:

v.neykova@55su.bg

woman

Диана Ценова

Биология, ЧиП

ПКС II,

 • Базов учител към БФ на СУ „Св. Кл. Охридски“;
 • Оценител на учебници и учебни помагала.
 • Автор на задачи за олимпиади и НВО по Биология.
 • Автор на годишни тематични планове по природни науки.

Класен ръководител на 6б клас /2016-2017 уч. г./

e-mail:
woman

Динка Дончева

История и цивилизация

Класен ръководител на 6в клас /2016-2017 уч. г./

e-mail:

woman

Красимира Атанасова 

География и икономика

Старши учител, ПКС II

e-mail:
woman

Снежина Алексова

Музика

Класен ръководител на 7б клас /2016-2017 уч. г./

e-mail:

s.aleksova@55su.bg

woman

 Илия Гълъбов

Изобразително изкуство

Класен ръководител на 7в клас /2015-2016уч. г./

e-mail:
kl-krasteva

 Клара Кръстева

Домашна техника и икономика – 5 и 6 класове; Технологии на 7 клас 

Старши учител

Награди: Грамота и медал за сътрудничество в осъществяване на Стратегията за развитие на училището – 130 години 55 СОУ „Петко Каравелов“ /22.03.2010г./

Класен ръководител на 7в клас /2016-2017 уч. г./

e-mail:
k.krasteva@55su.bg
woman

Габриела Тодорова 

Физическо възпитание и спорт

Участник в много спортни организации като доброволец;

 • европейско първенство по ръгби;
 • световно първенство по фигурно пързаляне;
 • световно първенство по аеробика;
 • световно първенство по футбол;
 • маратони по лека атлетика;
 • работа с деца с увреждания;
 • водене на спортни лагери;
e-mail:

g.todorova@55su.bg

 man

Желко Насев 

Физическо възпитание и спорт

e-mail:
man

Камен Генчев  

Физическо възпитание и спорт

ПКС II

e-mail:
man

Мирослав Георгиев 

 Физическо възпитание и спорт

 • Грамоти и медали от вътрешни първенства в НСА
 • Изкаран курс към БЧК, правоспособност за воден спасител на открити водни площи и море, плувни басейни и водни паркове
 • Класен ръководител на 5в клас /2016-2017 уч. г./
e-mail:
woman

Росица Радева  

Физическо възпитание и спорт

Старши учител ФВС

e-mail:
woman

Доротея Ганчева

Английски език – начален етап на обучение

 

e-mail:

d.gancheva@55su.bg

Уители начален етап

woman

Таня Андреева

Начален учител,

класен ръководител на 3е /2016-2017 уч. г./

e-mail:
woman

Анна Колева

ПКС II

Старши учител начален етап, класен ръководител на 4б /2016-2017 уч. г./

e-mail: 
woman

Антоанета Георгиева

Старши учител начален етап, класен ръководител на 4ж /2016-2017 уч. г./

e-mail: 
man

Веселин Томалевски

Младши учител начален етап, класен ръководител на 2г /2016-2017 уч. г./

 • Участие в Международни и Национални конференции в областта на педагогиката
e-mail: 
woman

 Виктория Лакова 

ПКС II

Старши учител начален етап, класен ръководител на 1б /2016-2017 уч. г./

e-mail: 

v.lakova@55su.bg

woman

Даниела Кавлачка

Старши учител начален етап, класен ръководител на 3г /2016-2017 уч. г./

e-mail:
woman

Даниела Стрельова

Старши учител начален етап, класен ръководител на 3а /2016-2017 уч. г./

e-mail: 
woman

Даниела Янкова

Старши учител начален етап, класен ръководител на 2е /2016-2017 уч. г./

e-mail: 
woman

Данка Атанасова

Старши учител начален етап, класен ръководител на 3д /2016-2017 уч. г./

e-mail:
man

Данчо Йовчев

Младши учител начален етап.

класен ръководител на 2ж /2016-2017 уч. г./

 • Участие в проекти на НПО за защита на културно-историческото наследство
e-mail: 
woman

Евелина Рангелова

Старши учител начален етап, класен ръководител на 4д /2015-2016уч. г./

e-mail:
woman

Илияна Делева-Латковска

Старши учител начален етап, класен ръководител на 2в /2016-2017 уч. г./

e-mail:
woman

 Ирена Николова

Старши учител начален етап, 

 • Един от авторите на помагалото за Час на класа за 1-4 клас: „Азбука на правилата“ –  изд. Просвета.
 • Автор на помагалото: „Задачи и упражнения по БЕЛ за 4. клас” – изд. Булвест 2000.
e-mail: i.nikolova@55su.bg
woman

Йорданка Златанова

ПКС II

Старши учител начален етап, класен ръководител на 4д /2016-2017 уч. г./

e-mail:
woman

Калина Мирчева

Старши учител начален етап, класен ръководител на 2з /2016-2017 уч. г./

e-mail:
woman

Катя Захариева

Старши учител начален етап, класен ръководител на 3б /2016-2017 уч. г./

e-mail:
woman

Катя Димова

Старши учител начален етап, класен ръководител на 3ж /2016-2017 уч. г./

e-mail:
woman

Кристина Цолова

Старши учител начален етап,

класен ръководител на 3в /2016-2017 уч. г./

e-mail: 

kristina.zolova@gmail.com

woman

Маргарита Пейнова

ПКС III

Старши учител начален етап,

класен ръководител на 4е /2016-2017 уч. г./

e-mail:
woman

Мариана Илчева-Димитрова

Учител начален етап

e-mail:

woman

Мариана Георгиева

Старши учител начален етап,

класен ръководител на 1а /2016-2017 уч. г./

e-mail:
woman

Марияна Чардакова

Главен учител начален етап, чужд език

e-mail:
woman

Миглена Христова

Старши учител начален етап,

класен ръководител на 2а /2016-2017 уч. г./

e-mail:
woman

Николинка Йорданова

ПКСII

Старши учител начален етап,

класен ръководител на 2б /2016-2017 уч. г./

e-mail:
woman

Светла Павлова

Старши учител начален етап,

класен ръководител на 1е /2016-2017 уч. г./

e-mail:
 woman

Стефка Сярова

ПКС II

Старши учител начален етап,

класен ръководител на 4а /2016-2017 уч. г./

e-mail:
woman

Сузана Николова

Младши учител начален етап, класен ръководител на 2д /2016-2017 уч. г./

 • Участие в Международни и Национални конференции в областта на педагогиката
e-mail:
woman

Теодора Кинова

ПКС II

Старши учител начален етап,

класен ръководител на 1г /2016-2017 уч. г./

e-mail:
woman

Таня Борисова
ПКС I

Начален учител, чужд език

e-mail:
woman

Таня Боиклиева

ПКС V

Старши учител начален етап,

класен ръководител на 3г /2015-2016уч. г./

e-mail:
woman

Татяна Атанасова

Старши учител начален етап,

класен ръководител на 4в /2016-2017 уч. г./

e-mail:

Учители в подготвителна група

woman

Катя Генова

Старши учител подготвителна група

e-mail:
woman

Мариана Георгиева-Божилова

Старши учител подготвителна група

e-mail:
woman

Мерима Андреева

ПКС V

Старши учител подготвителна група

e-mail:
woman   e-mail:

Възпитатели

woman

Димка Иванова

Старши възпитател

e-mail:
woman

Катерина Асенова

Възпитател

e-mail:
woman

Елена Вълканова

Възпитател

e-mail:
woman

Пенка Петева

Младши възпитател

e-mail:
woman

Поликсена Шалева

Старши възпитател

e-mail:
woman

Русалка Илиева

Младши възпитател

e-mail:
woman

Станислава Мезерлиева-Пингелова

Младши възпитател

e-mail:
woman

Таня Андреева

Старши възпитател

e-mail:
woman

Тинка Стоянова

Старши възпитател

e-mail:
woman

Фиданка Тодорова

Старши възпитател

e-mail:

Лектори

DSC06052

Диана Джарова

Лектор по Руски език

 • Магистър: Руска фиология, СУ „Св. Климент Охридски“
 • Втора специалност: Балетна педагогика, Държавна Музикална Академия „Панчо Владигеров“
e-mail:
dilein_1@abv.bg
gsm: 0885/ 892 511
woman

Евелин Костова

Лектор чужд език

e-mail:
man

Емил Димитов

Лектор чужд език

e-mail:
woman

Ина Йорданова

Лектор чужд език

e-mail:
woman

Светлана Бойчева

Лектор Английски език

e-mail:
woman

Снежана ДеУачия

Лектор чужд език

e-mail:
woman

Такуи Ширинян

Лектор чужд език

e-mail:
man

Теодор Стоянов

Лектор чужд език

e-mail:

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *