55 СУ е училище гнездо за прием след 7 клас

Съгласно заповед №РД03-324/1.06.2017г. на началника на РУО-София-град, 55 СУ е определено да приема заявленията за първо и трето класиране на учениците след завършен VII клас на територията на област София-град.

График на дейностите:

Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити: 12-13.06.2017г. 
След получаване на служебната бележка с оценките от приемните изпити и удостоверението за завършен VII клас, се подава заявление (по образец в училище-гнездо) за участие в първи етап на класиране в срок от 16.06.2017г. до 22.06.2017г.

Попълването на заявлението трябва да се извърши много внимателно, четливо и добре обмислено. Подредбата на училищата трябва да се осъществи от най-желаните низходящо към по-малко желаните профили, професии и специалности на конкретните училища. Училището-гнездо, може да се избере свободно – няма ограничения за райониране. 
 
Други документи, необходими при подаване на заявленията  за участие в първи етап на класиране:
• Копие на удостоверението за завършен VII клас и оригинал за сверяване;
•  Копие на на служебната бележка с оценките от изпитите и оригинал за сверяване;
•  Копие на медицинско свидетелство, издадено от лекуващия лекар на ученика, при кандидатстване за профили „Изкуства“ и „Спорт“ и за специалностите от професии и оригинал за сверяване. 
 
Учениците, които не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап от класирането (от 28.06.2017г. до 30.06.2017г.).

Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап на по-предно желание. Ако няма възможности за по-предно класиране, кандидатът остава на мястото си от първия етап на класирането. Ако кандидатът е минал на по-предно свое желание, следва да се запише в приемащото училище от 05.07.2017г. до 07.07.2017г.
 
За не успелите да се класират и неудовлетворени от втория етап на класирането и за незаписани ученици съществува възможност за участие в трети етап на класиране (от 11.07.2017г. до 13.07.2017г.). За целта следва да се подаде ново заявление в училището-гнездо, в което желанията могат да се подредят отново, съобразно останалите свободни места и резултатите от изпитите на кандидата. Ако на втори етап ученикът се е записал, за да подаде заявление за участие в трети етап, трябва да изтегли документите си от училището, в което е приет.
 
След обявяване на резултатите от третия етап на класирането и останалите свободни места – 21.07.2017г., следва етап на попълване на незаетите места по приемащи училища. Необходимата информация се получава от директорите на приемащите училища.
 
За справки, консултации и допълнителна информация се обръщайте към комисиите по приема в училищата-гнезда и към РУО – София-град.
 
ВНИМАНИЕ: Всеки етап на класиране завършва със записване на ученика в VIII клас в училището, в което е приет, като подава следните документи:

  • заявление до директора;
  • оригинал на удостоверението за завършен VII клас;
  • оригинал на служебната бележка с оценките от изпитите;
  • оригинал на медицинско свидетелство, издадено от лекуващия лекар на ученика, при кандидатстване за профили „Изкуства“ и „Спорт“ и за специалностите от професии.

Приложения:

Работно време на комисията по прием на заявления за 8 клас в 55 СУ:

8.00-18.00ч.

стая 119 /голяма сграда, първи етаж/

От тази година ще можете да подавате заявление за участие в първи (трети) етап на класиране след положени изпити чрез тест и проверка на способностите за приемане в VIII клас по електронен път в сайта https://priem.mon.bg/, който ще бъде активен за въвеждане на желанията на учениците от 16.06.2017 г.

КОДОВЕ ПО ПАРАЛЕЛКИ

Един Отговор към "55 СУ е училище гнездо за прием след 7 клас"

  1. Вера Димитрова

    Здравейте!
    В какъв часови диапазон ще се приемат заявленията за кандидастване за първо класиране?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *