55 СУ е училище гнездо за прием след 7 клас

Съгласно заповед №РД03-265/15.05.2018г. на началника на РУО-София-град 55 СУ е определено да приема заявленията за първо и трето класиране на учениците след завършен VII клас на територията на област София-град.

График на дейностите:

Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити: 13.06-19.06.2018г. 
След получаване на служебната бележка с оценките от приемните изпити и удостоверението за завършен VII клас, се подава заявление (по образец в училище-гнездо) за участие в първи етап на класиране в срок от 20.06.2018г. до 26.06.2018г.

Попълването на заявлението трябва да се извърши много внимателно, четливо и добре обмислено. Подредбата на училищата трябва да се осъществи от най-желаните низходящо към по-малко желаните профили, професии и специалности на конкретните училища. Училището-гнездо, може да се избере свободно – няма ограничения за райониране. 
 
Други документи, необходими при подаване на заявленията  за участие в първи етап на класиране:
•  Копие на удостоверението за завършен VII клас и оригинал за сверяване;
•  Копие на на служебната бележка с оценките от изпитите и оригинал за сверяване;
•  Копие на медицинско свидетелство, издадено от лекуващия лекар на ученика, при кандидатстване за профили „Изкуства“ и „Спорт“ и за специалностите от професии и оригинал за сверяване. 

Списъците с приетите ученици на първи етап на класиране се обявяват до 03.07.2018г.
Учениците, които не са удовлетворени от класирането си на първи етап на класиране, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап на класирането (от 04.07.2018г. до 06.07.2018г.).

Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап на по-предно желание. Ако няма възможности за по-предно класиране, кандидатът остава на мястото си от първия етап на класирането. Ако кандидатът е минал на по-предно свое желание, следва да се запише в приемащото училище от 13.07.2018г. до 17.07.2018г.
 
За неуспелите да се класират и неудовлетворени от втория етап на класирането и за незаписани ученици съществува възможност за участие в трети етап на класиране (от 20.07.2018г. до 24.07.2018г.). За целта следва да се подаде ново заявление в училището-гнездо, в което желанията могат да се подредят отново, съобразно останалите свободни места и резултатите от изпитите на кандидата. Ако на втори етап ученикът се е записал, за да подаде заявление за участие в трети етап, трябва да изтегли документите си от училището, в което е приет.
 
След обявяване на резултатите от третия етап на класирането и останалите свободни места – 02.08.2018г., следва етап на попълване на незаетите места по приемащи училища. Необходимата информация се получава от директорите на приемащите училища.
 
За справки, консултации и допълнителна информация се обръщайте към комисиите по приема в училищата-гнезда и към РУО – София-град.
 
ВНИМАНИЕ: Всеки етап на класиране завършва със записване на ученика в VIII клас в училището, в което е приет, като подава следните документи:

  • заявление до директора;
  • оригинал на удостоверението за завършен VII клас;
  • оригинал на служебната бележка с оценките от изпитите;
  • оригинал на медицинско свидетелство, издадено от лекуващия лекар на ученика, при кандидатстване за профили „Изкуства“ и „Спорт“ и за специалностите от професии.

Приложения:

Работно време на комисията по прием на заявления за 8 клас в 55 СУ:

8.00-18.00ч.

кабинет 119 /голяма сграда, първи етаж/

Сайтът, на който могат да се подават онлайн заявления за кандидатстване ще бъде активен в момента, в който учениците започнат да получават служебните си бележки.

Адресите са: priem.mon.bg и 7klas.mon.bg, като и двата сайта ще работят едновременно и ще имат достъп до една и съща система. Независимо през кой сайт родителите подадат заявлението за кандидатстване, то ще бъде прието.

КОДОВЕ ПО ПАРАЛЕЛКИ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *