Прием – Подготвителна група за учебната 2018/ 2019г.

 • Списък на класираните за Подготвителна група
 • Информация за родителите за класиранията с прием в ПГ от месец септември 2018 година

  Уважаеми родители,

  За групите с прием от месец септември за първото класиране за учебната 2018/2019 г. (деца, родени през 2016 и 2017 г. за СДЯ; деца, родени през 2015, 2016 и 2017 г. за детските градини; деца, родени през 2012 и 2013 г. за подготвителните групи в училищата) се формират четири списъка на чакащи деца

      – Списък на кандидатстващи деца със специални образователни потребности (СОП);
  Списъкът включва всички деца, за които е заявен допълнителен критерий „Деца със СОП“, като се сумират точките по общите критерии, социалните критерии и допълнителен критерий „Деца със СОП“. 
  Децата със СОП не се включват в другите списъци.  

      – Списък на кандидатстващи деца с хронични заболявания (ХЗ); 
  Списъкът включва децата, за които е заявен допълнителен критерий „Деца с ХЗ“. Общият брой точки на всяко дете се получава, като се сумират точките от заявените общи критерии, социални критерии и допълнителен критерий „Деца с ХЗ“. 

      – Списък на кандидатстващи деца по социални критерии;
  Списъкът включва децата, за които има заявен поне един социален критерий. Общият брой точки на всяко дете се получава, като се сумират точките от заявените общи и социални критерии. Включват се и децата с ХЗ само със сумата от точките за общите и социални критерии (без точките за допълнителния критерий за ХЗ).
      
      – Списък на кандидатстващи деца по общи критерии;
  Списъкът включва всички деца с общи критерии. Включват се и: децата с ХЗ без точките за социални критерии и допълнителния критерий за ХЗ и децата по социални критерии само с точките от общите критерии. 

  За второто класиране за учебната 2018/2019 г. се формират три списъка на чакащи деца: 
      – Списък на кандидатстващи деца със СОП;
      – Списък на кандидатстващи деца с ХЗ; 
      – Списък на кандидатстващи деца по общ ред;
  Списъкът по общ ред включва децата с общи и/или социални критерии, както и децата с ХЗ без точките за допълнителния критерий.

  Съгласно решение по т. 3 от проведено на 19.04.2018 г. заседание на РГ (виж  Протокол №75/19.04.2018 г.) след първите две класирания:
      – незаетите места със СОП и ХЗ за подготвителните групи в училищата ще се прехвърлят към свободните места по общ ред;
      – незаетите места със СОП за детските градини ще се прехвърлят към свободните места по общ ред.

  Столична община
  https://kg.sofia.bg/isodz/news/1657;jsessionid=3BFF7A266E922395B848CB67D2DAD8E9

One Reply to “Прием – Подготвителна група за учебната 2018/ 2019г.”

 1. Paulina

  Здравейте!
  Моля за информация дали децата, приети в ПГ ще имат възможност за допълнителнк занимания следобяд и какви ще са те? Има ли опция за интензивни допълнителни занимание към някоя от организациите Луиз Карол / Шилер?
  Благодаря предварително

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *