Профил на купувача

Образци на документи

Договор проект

-Документация

– Протокол на комисия, назначена със Заповед № 1536-606/21.12.2017 г. на директора на 55-то СУ „Петко Каравелов”, със задача да разгледа, оцени и класира оферти, събрани чрез публикуване на обява по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка при условията на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет “Доставка на закуски, плод и мляко за децата от подготвителни групи и учениците от I-ви до IV – ти клас на 55-то СУ „Петко Каравелов”

ЗАПОВЕД №1547-67/ 29.12.2017г.

ОТНОСНО: Обявяване на класиране и избор на изпълнител на основание чл.20, ал.3, т.2  от ЗОП и Вътрешните правила за управление на цикъла за възлагане на обществени поръчки в 55. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „Петко Каравелов, гр. София за поръчка с предмет: “Доставка на закуски, плод и мляко за децата от подготвителни групи и учениците от I-ви до IV – ти клас на 55-то СУ „Петко Каравелов”

  • АРХИВ – 2015г. Осигуряване на физическа и електронна охрана на 55 СОУ „ПЕТКО КАРАВЕЛОВ”

– СЪОБЩЕНИЕ;

– ПОКАНА;

– ДОКУМЕНТАЦИЯ;

– ИЗИСКВАНИЯ;

– ДОГОВОР;

  • АРХИВ – 2014г. Осигуряване на физическа и електронна охрана на 55 СОУ „ПЕТКО КАРАВЕЛОВ”

– ПОКАНА;

ДОКУМЕНТАЦИЯ;

– ИЗИСКВАНИЯ;

ДОГОВОР;

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *