Обяви

 
 
 

Удължаване на срока за подаване на оферти за участие в конкурса за изпълнители осъществяващи извънкласни дейности по

Български език и литература- извън учебните програми 1,5 астрономически часа, 2 пъти седмично
5 клас- 2 групи
6 клас- 2 групи
7 клас -2 групи

Математика- извън учебните програми-1 астрономически час, 2 пъти седмично
2 клас- 2 групи
3 клас- 1 група
4 клас- 1 група

Математика- извън учебните програми-1,5 астрономически часа, 2 пъти седмично
5 клас- 3 групи
с 5 работни дни– от 7.08.2018г до 13.08.2018г/ включително/.

 

55 СУ обявява конкурс за изпълнители на извънzкласна дейност за учебната 2018/ 2019г.  

55 СУ обявява конкурс за изпълнители на извънкласни дейности за учебната 2017/ 2018г. 

Договор