Обяви

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Удължаване на срока за подаване на оферти за участие в конкурса за изпълнители осъществяващи извънкласни дейности по

55 СУ обявява конкурс за изпълнители на извънкласна дейност за учебната 2018/ 2019г.  

 

55 СУ обявява конкурс за изпълнители на извънкласна дейност за учебната 2018/ 2019г.  

 

55 СУ обявява конкурс за изпълнители на извънкласна дейност за учебната 2018/ 2019г.

55 СУ обявява конкурс за изпълнители на извънкласни дейности за учебната 2017/ 2018г. 

Договор