Категория: „Патиланска математика“

Група по интереси по математика „Патиланска математика“ е част от проекта „Твоят час“.