Категория: „Заедно можем повече“

  • Заедно можем повече

    Група по обучителни затруднения по математика „Заедно можем повече“ е част от проекта „Твоят час“. В групата участват 24 ученика от 4 клас. Група по обучителни затруднения по математика „Заедно...