Категория: Бланки/ Заявления

  • Всички бланки

    Уважаеми родители,  попълнените и подписани бланки може да внесете в канцеларичта на 55 СУ или да изпратите на e-mail: 55su@55su.bg Заявление за ПИГ Заявление за прием на ученици в подготвителен клас...

  • Извънкласни дейности 2017/ 2018уч.г.

    Уважаеми родители, Във връзка Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на Столична община, изпълнителите осъществяващи ИД се избират след конкурс. Конкурсът се обявява след като родителите на учениците...

  • Бланки/ Заявления

    Заявление за ПИГ Заявление за прием на ученици в подготвителен клас за учебната 2017/ 2018г. Заявление за прием на ученици в първи клас за учебната 2017/ 2018г. Заявление от родител до...